Mobilnost osebja za usposabljanje - Dohodni

Korak 1: Uvod

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene v visokošolskem izobraževanju, tako za pedagoške kot nepedagoške delavce.

Usposabljanje v tujini omogoča osebnostno, strokovno in akademsko izpopolnjevanje, pridobitev novih prenosljivih veščin, razvijanje kulturne zavesti in odprtosti, pridobivanje novih znanj ali metod poučevanja, razširitev horizontov, izboljšanje in pridobitev jezikovnih kompetenc.

Korak 2: Upravičenost

Za usposabljanje v okviru programa Erasmus+ na University of Nova Gorica (UNG), morate biti zaposleni na visokošolski izobraževalni instituciji.

Institucija gostiteljica in UNG morata imeti sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, ampak le v primeru mobilnosti iz Partnerske države.

Obdobje usposabljanja med dvema Programskima državama mora trajati minimalno 2 dni in maksimalno 60 dni.
Obdobje usposabljanja med Programsko in Partnersko državo mora trajati minimalno 5 dni in maksimalno 60 dni.
V obeh primerih je izključen čas potovanja.

Usposabljanje v tujini lahko poteka v obliki hospitacij in opazovanja na delovnem mestu in namenskih tečajev.


Korak 3: Prijava

Pošljite nam email na international.office@ung.si, ki vsebuje naslednje informacije:

Zahtevani nivo angleščine na Univerzi v Novi Gorici je B2.

Roki za prijavo

Prijavitelji iz neviznih držav Prijavitelji iz vizumskih držav
45 dni 90* dni

Prosimo, da upoštevate, da boste morda morali pridobiti primeren vizum pred vstopom v Slovenijo.

Mednarodna pisarna bo posredovala vašo prošnjo ustreznemu oddelku. Oddelek bo pregledal vašo prošnjo in v kolikor se bo vaša prošnja skladala s planom dela oddelka ter akademskim koledarjem, vas bo nekdo iz oddelka kontaktiral z namenom, da se formalizira obisk ter da se pripravi Sporazum o mobilnosti. Postopek lahko traja do 14 dni.

*Prosimo, da upoštevate, da postopek za pridobitev vizuma za določeno državo lahko traja dlje kot 3 mesece. Da bi lahko pridobili vizum pravočasno, pred planirano mobilnostjo, bi nam morali vašo prijavo poslati skladno z rokom potrebnim za pridobitev vizuma.

Sprejem

Po dogovoru in je Mednarodna pisarna prejela vaš podpisan Sporazum o mobilnosti, vam bomo poslali povabilno pismo/sprejemno pismo ter informacije o življenju in delu na Univerzi v Novi Gorici.

Korak 4: Pred odhodom

Vizum

Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve. Ostajamo vam na voljo v primeru, če boste pri prošnji za vizum potrebovali kakršnkoli pomoč.

Zavarovanje

Med vašim bivanjem na UNG, tako akademsko kot strokovno osebje morajo biti kriti z zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovalno polico, veljavno v Sloveniji/EU za celoten čas trajanja mobilnosti. Dokazilo o ustreznem zdravstvenem, odškodninskem in nezgodnem zavarovanju, veljavnem v Sloveniji/EU za celotno obdobje mobilnosti, morate vsaj 2 tedna pred vašim prihodom poslati na international.office@ung.si, sicer lahko vašo mobilnost zavrnemo.

Sporazum o dotaciji

Sporazum o dotaciji določa finančno podporo in plačilo stroškov za udeleženca in mora biti pripravljen pred prihodom na UNG. Za udeležence iz Partnerske države, Sporazum o dotaciji bo pripravila Mednarodna pisarna UNG potem, ko boste prejeli primeren vizum (če je potrebno) ter uredili zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje.

Nastanitev

Nastanitev si lahko uredite oz. lahko to stori za vas UNG, ampak le na vašo zahtevo.

Kako do Nove Gorice

Prihod z letalom – letališča v bližini:

Prihod z vlakom:

Prihod z avtobusom:

Prihod z avtomobilom:
Za vožnjo po slovenskih hitrih cestah in avtocestah morate kupiti vinjeto.


Korak 5: Ob prihodu

Sestanek boste imel na UNG v Mednarodni pisarni (Glavni trg 8, 5271 Vipava) na vaš prvi delovni dan. O datumu in uri uvodnega srečanja boste obveščeni.
Med sestankom vam bodo podane potrebne informacije v zvezi z vašo mobilnostjo na UNG.


Korak 6: Med mobilnostjo

  • Tečaj slovenščine za tujce

UNG organizira tekom študijskega leta Tečaj slovenščine za tujce. V primeru, da v času vaše izmenjave ne bomo izvajali Tečaj slovenščine za tujce, vas bomo usmerili na druge institucije, ki organizirajo tečaje slovenščine za tujce. Lahko pa se poslužujete tudi Slovene Learning Online.

  • Vabljeni ste, da med mobilnostjo objavljate o svoji izkušnji z mobilnostjo na UNG Mobility Blog.

Korak 7: Po mobilnosti

Na koncu mobilnosti boste prejeli potrdilo o udeležbi.