Mobilnost osebja za usposabljanje - Odhodni

Korak 1: Uvod

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene v visokošolskem izobraževanju, tako za pedagoške kot nepedagoške delavce.

Usposabljanje v tujini omogoča osebnostno, strokovno in akademsko izpopolnjevanje, pridobitev novih prenosljivih veščin, razvijanje kulturne zavesti in odprtosti, pridobivanje novih znanj ali metod poučevanja, razširitev horizontov, izboljšanje in pridobitev jezikovnih kompetenc.Korak 2: Upravičenost

Da lahko greste na usposabljanje v tujino v okviru programa Erasmus+, morate biti zaposleni na Univerzi v Novi Gorici (UNG).

Institucija gostiteljica in UNG morata imeti sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, ampak le v primeru mobilnosti v Partnersko državo.

Do usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ ste upravičeni, če se prijavite na UNG razpis in ste na njem izbrani.

Obdobje poučevanja med dvema Programskima državama mora trajati minimalno 2 dni in maksimalno 60 dni.
Obdobje poučevanja med Programsko in Partnersko državo mora trajati minimalno 5 dni in maksimalno 60 dni.
V obeh primerih je izključen čas potovanja.

Usposabljanje v tujini lahko poteka v obliki hospitacij in opazovanja na delovnem mestu in namenskih tečajev, delavnic, ne pa v obliki konferenc.


Korak 3: Informiranje

Udeležite se Erasmus+ srečanj, ki jih organizira mednarodna pisarna UNG med študijskim letom, da izveste o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus+. Erasmus kordinatorja lahko prosite tudi za individualno srečanje.

Preverite seznam Erasmus+ medistitucionalnih sporazumov med UNG in Programskimi državami in Erasmus+ medistitucionalnih sporazumov med UNG in Partnerskimi državami.Korak 4: UNG razpis in finančna podpora

UNG razpis za mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+
UNG razpis za prijave za Erasmus+ za 2020/2021 se avtomatično podaljša za eno leto.
Rok za prijave je odprt. Prijave so možne do dveh mesecev pred odhodom na mobilnost.

*V kolikor bi svojo mobilnost z namenom poučevanja želeli opravljati v Partnerski državi, prosimo, kontaktirajte mednarodno pisarno UNG.

Pripravite svojo prijavo
Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti prijavni obrazec, v katerem morate navesti, na kateri instituciji se želite usposabljati. V kolikor želite opraviti mobilnost z namenom usposabljanja na več institucijah, morate izpolniti ločeno obrazce za vsako institucijo. Svojo prijavo pošljite na international.office@ung.si.

Izbirni postopek
UNG bo vašo prijavo ocenila po kriterijih navedenih v UNG razpisu za mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+. O rezultatih boste obveščeni.

Sestanek z Erasmus koordinatorjem
Po tem, ko ste bili obveščeni o rezultatih izbora, boste povabljeni na sestanek z Erasmus kordinatorjem, kjer boste seznanjeni z nadaljnimi koraki ter boste imeli možnost zastaviti vprašanja, v kolikor jih boste morda imeli.


Korak 5: Institucija gostiteljica

Pošljite email relevantni osebi na potencialni instituciji gostiteljici z opisom vašega strokovnega področja, kako bo izmenjava doprinesla obema institucijama ter osnutek predlaganega plana dela vključujoč obdobje planirane mobilnosti.

Sporazum o mobilnosti
Po tem, ko ste se z institucijo gostiteljico dogovorili o vašem planu dela, lahko pripravite sporazum o mobilnosti, ki mora biti podpisan s strani vseh treh strank (vas, institucije gostiteljice in UNG).


Korak 6: Pred odhodom

Zavarovanje
Urediti si morate zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje ter ustrezno dokazilo posredovati tudi Erasmus kordinatorju.

Nastanitev
Poiščite si nastanitev v državi gostiteljici ali vprašajte institucijo gostiteljico za pomoč (mogoče nudijo sobe v študentskih domovih ipd.).

Prevoz
Preračunajte potne stroške in si uredite letalsko karto, avtobusno vozovnico ali vozovnico za vlak. Potujete lahko tudi z avtomobilom.

Potni nalog
Za pripravo potnega naloga potrebujte podpisan sporazum o mobilnosti. Za pripravo potnega naloga, prosimo, kontaktirajte tajništvo vašega oddelka.

Za nadaljevanje postopka pred odhodom, upoštevajte roke za oddajo naslednjih dokumentov:

Sporazum o mobilnosti Potni nalog
28 dni pred odhodom 21 dni pred odhodom

Vizum
Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve RS ter preverite ali je vizum potreben za državo, v katero potujete. Pridobitev vizuma lahko traja tudi več kot 3 mesece, zato prosimo, da bodite pozorni, da vizum pridobite pravočasno, da bi lahko nadaljevali s postopkom.

Sporazum o dotaciji
Ko prejmete podpisan Sporazum o mobilnosti, imate urejeno zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje, potni nalog ter primeren vizum (če je potreben), lahko podpišete Sporazum o dotaciji z UNG.


Korak 7: Med mobilnostjo

Od vas se pričakuje, da boste matični instituciji – UNG poročali o poteku dela in napredkih, kot tudi v primeru kakršnih koli težav, ki bi jih morebiti imeli na instituciji gostiteljici.

Korak 8: Po mobilnosti

Po vrnitvi domov morate Erasmus kordinatorju:

  • predložiti potrditev o bivanju,
  • izpolniti EU Anketo – Mobility Tool.

Od vas se pričakuje, da napišete prispevek o vaši Erasmus+ izkušnji na UNG Mobility Blog ter da boste svojo Erasmus izkušnjo predstavili na vaši fakulteti/oddelku ter med Erasmus srečanjih.