Mobilnost študentov za prakso - Dohodni

Korak 1: Uvod

Erasmus+ omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj na delovnem mestu s podpiranjem praks v tujini. Program Erasmus+ podpira delovne prakse v tujini za študente visokošolskih ustanov v Programskih in Partnerskih državah na dodiplomskem in podiplomskem nivoju, kot tudi za doktorske študente. To možnost lahko izkoristijo tudi novi diplomanti, ampak le iz Programskih držav.

Kulturno razumevanje in jezikovne kompetence, ki jih pridobite z delom v drugi državi, vam lahko olajšajo iskanje službe po študiju. Poleg tega vam delo v relevantni instituciji odpira perspektive v času študija, ki vam jih seminarji in delavnice ne ponujajo.

Z opravljanjem prakse v tujini v okviru Erasmus+ programa, lahko izboljšate ne le svoje komunikacijske, jezikovne in medkulturne sposobnosti, ampak tudi mehke veščine, katere prihodnji delodajalci označujejo kot dragocene, poleg tega pa postanete bolj podjetniški.


Korak 2: Upravičenost

To možnost lahko izkoristijo študenti, ki študirajo na visokošolski ustanovi, nosilki listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje v Programski državi oziroma če ima institucija med-institucionalni sporazum z Univerzo v Novi Gorici (UNG), kar velja za Partnerske države.

Vaša praksa mora biti relevantna za vaš študijski program.

Mednarodna pisarna Univerze v Novi Gorici mora prejeti nominacijo s strani odgovorne osebe na vaši matični instituciji. Nominacija mora biti poslana na international.office@ung.si.

Korak 3: Prijava

Po tem, ko vas je matična institucija nominirala za prakso na UNG kot študenta ali novega diplomanta izmenjave, boste morali izpolniti prijavni obrazec. Obrazec vam bo poslala Mednarodna pisarna UNG po emailu. Ni potrebno pošiljati papirnate kopije prijave.

Na koncu prijave boste našli vse potrebne dokumente, ki jih morate poslati na international.office@ung.si:

 • motivacijsko pismo,
 • CV v Europass-u,
 • kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (matične univerze),
 • potrdilo o znanju jezika.

Zahtevani nivo angleščine na Univerzi v Novi Gorici je B2. V nekaterih primerih lahko Univerza v Novi Gorici preveri vaše znanje z intervjujem.

Če oddelek na UNG lahko ponudi prakso, vas bo kontaktiral mentor iz oddelka, za katerega ste se prijavili. S svojim mentorjem se boste pogovorili o planu dela. Potem ko se boste strinjali s svojim mentorjem o vašem planu dela, lahko pripravite Learning Agreement for Traineeships.

Learning Agreement for Traineeships

Learning Agreement for Traineeships je oblikovan na osnovi konzultacije z matično institucijo in UNG, ter je podpisan s strani matične institucije, študenta, vodje oddelka v imenu UNG, mentorja na UNG ter Erasmus kordinatorja na UNG.

Opomba:
Erasmus+ praksa na UNG je zaposlitev s polnim delovnim časom, ki obsega 40 ur tedensko. Posledično, praktikanti ne morejo biti sprejeti za delo, ki obsega manj kot 40 ur na teden.

Roki za pošiljanje dokumentov

Programske države Partnerske države
45 dni pred začetkom prakse 90 dni pred začetkom prakse

Po prejetju vaše prijave z zahtevanimi dokumenti in odobritvi oddelka gostitelja vam bomo poslali pismo o sprejemu.

Študijski koledar


Korak 4: Pred odhodom

Vizum

Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve.

Zavarovanje

UNG ne bo poskrbela za vaše zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje; urediti si ga morate sami. Dokazilo o ustreznem zdravstvenem, odškodninskem in nezgodnem zavarovanju, veljavnem v Sloveniji/EU za celotno obdobje mobilnosti, morate vsaj 2 tedna pred vašim prihodom poslati na international.office@ung.si, sicer lahko vašo mobilnost zavrnemo.

Nastanitev

Mednarodna pisarna vam bo uredila primerno nastanitev, v kolikor boste to označili v prijavnem obrazcu, lahko pa si boste nastanitev poiskali sami.

Kako do Nove Gorice

Prihod z letalom – letališča v bližini:

Prihod z vlakom:

Prihod z avtobusom:

Prihod z avtomobilom:
Za vožnjo po slovenskih hitrih cestah in avtocestah morate kupiti vinjeto.
Korak 5: Ob prihodu

Uvodno srečanje

Mednarodn pisarna organizira individualno uvodno srečanje za Erasmus+ študente ob vašem prihodu.

Med uvodnim srečanjem bodo podane informacije o:

 • dovoljenju za začasno prebivanje,
 • Erasmus+ administrativnih in akademskih postopkih in storitvah na UNG,
 • subvencioniranih obrokih,
 • načinih kako preživeti prosti čas na Univerzi in v lokalnem okolju.

Opomba:
Udeležba na uvodnem srečanju je obvezna in vam bo omogočila, da zastavite vprašanja, ki jih boste mogoče imeli.

Na uvodno srečanje s seboj prinesite:

 • Potrdilo o prihodu (izdano iz strani vaše matične institucije, če je zahtevano).

Sestanek boste imel na UNG v Mednarodni pisarni (Glavni trg 8, 5271 Vipava) na vaš prvi delovni dan. O datumu in uri uvodnega srečanja boste obveščeni.

Prenesite si dokumente/aplikacije za uvodno srečanje:

Če želite izvedeti več, nas kontaktirajte na international.office@ung.si.


Korak 6: Med mobilnostjo

 • Tečaj slovenščine za tujce

Med študijskim letom UNG organizira Tečaj slovenščine za tujce. V primeru, da v času vaše izmenjave ne bomo izvajali tečaja slovenščine za tujce, vas bomo usmerili na druge institucije, ki ta tečaj organizirajo. Lahko pa se poslužujete tudi Slovene Learning Online.

 • Vabljeni ste, da med mobilnostjo objavljate o svoji izkušnji z mobilnostjo na UNG Mobility Blog.

Korak 7: Po mobilnosti

Na koncu mobilnosti boste prejeli potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljeni praksi.

Prosimo, da si preberete več o svojih pravicah kot mobilni študent v A guide to the rights of mobile students in the European Union.