Mobilnost študentov za prakso - Odhodni

Korak 1: Uvod

Erasmus+ omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj na delovnem mestu s podpiranjem praks v tujini. Kulturno razumevanje in jezikovne kompetence, ki jih pridobite z delom v drugi državi, vam lahko olajšajo iskanje službe po študiju. Poleg tega vam delo v relevantni instituciji odpira perspektive v času študija, ki vam jih seminarji in delavnice ne ponujajo.

Z opravljanjem prakse v tujini v okviru programa Erasmus+, lahko izboljšate ne le svoje komunikacijske, jezikovne in medkulturne sposobnosti, ampak tudi mehke veščine, katere prihodnji delodajalci označujejo kot dragocene, poleg tega pa postanete bolj podjetniški.


Korak 2: Upravičenost

Program Erasmus+ omogoča prakse v tujini v Programskih in Partnerskih državah študentom, trenutno vpisanim na Univerzi v Novi Gorici (UNG) ter novim diplomantom.

Vaša študijska izmenjava v tujini mora biti relevantna študijskemu programu, na katerega ste vpisani.

Do prakse v tujini v okviru programa Erasmus+ ste upravičeni, če se prijavite na UNG razpis in ste na njem izbrani.Korak 3: Informiranje

Udeležite se Erasmus+ srečanj, ki jih organizira mednarodna pisarna UNG med študijskim letom, da izveste o možnostih, ki jih ponuja Erasmus+ program. Erasmus kordinatorja lahko prosite tudi za individualno srečanje.

Oblikujte si strategijo za iskanje prakse. Preverite Erasmusintern, Euractiv Jobsite, Drop’pin@EURES, UN Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others (FAO, WFP, UN environment, UNESCO, UNIDO, IFAD, etc.), ali pa se obrnite na Karierni center UNG.

Pričnite z iskanjem primerne organizacije, kje bi lahko opravljali prakso. Svoje motivacijsko pismo in CV jim po emailu pošljite ter obrazložite, da bi želeli opravljati prakso v njihovi organizaciji v okviru programa Erasmus+.

Korak 4: UNG razpis

UNG razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+
UNG razpis za prijave za Erasmus+ za 2020/2021 se avtomatično podaljša za eno leto.
Rok za prijave je odprt. Prijave so možne do dveh mesecev pred odhodom na mobilnost.

Pripravite prijavo
Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti prijavni obrazec, v katerem morate navesti do tri potencialne institucije, v katerih bi želeli opravljati prakso. Za prijavo morate pripraviti tudi motivacijsko pismo v angleščini, CV Europass v angleščini ter priložiti potrdilo o opravljenih izpitih. Prijava mora biti poslana na international.office@ung.si.

Izbirni postopek
UNG bo vašo prijavo ocenila po kriterijih navedenih v UNG razpisu za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+. O rezultatih boste obveščeni po e-pošti.

Sestanek z Erasmus koordinatorjem
Po tem, ko ste bili obveščeni o rezultatih izbora, boste povabljeni na sestanek z Erasmus kordinatorjem, kjer boste seznanjeni z nadaljnimi koraki ter boste imeli možnost zastaviti vprašanja, v kolikor jih boste morda imeli.


Korak 5: Institucija gostiteljica

Po tem, ko ste našli institucijo gostiteljico, v kateri boste lahko opravljali prakso, se morate dogovoriti za plan dela ter pripraviti Učni sporazum za prakso. Učni sporazum morate uskladiti z matično institucijo. Učni sporazum mora biti podpisan z vseh treh strani.

Navodila za pripravo Učnega sporazumaKorak 6: Pred odhodom

Spletna jezikovna podpora (OLS) – Prva jezikovna ocena
Opraviti morate test jezika, da se oceni vaša raven znanja tujega jezika (angleščine ali jezika države gostiteljice).

Zavarovanje
Urediti si morate ustrezno zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje ter ustrezno dokazilo posredovati tudi Erasmus kordinatorju.

Vizum
Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran “Ministrstva za zunanje zadeve RS”: http://www.mzz.gov.si/si/vstop_in_prebivanje/ ter preverite ali je vizum potreben za državo, v katero potujete. Pridobitev vizuma lahko traja tudi več kot 3 mesece, zato prosimo, da bodite pozorni, da vizum pridobite pravočasno, da bi lahko nadaljevali s postopkom.

Sporazum o dotaciji
Ko prejmete podpisan Učni sporazum, vizum (če je potreben) ter imate urejeno zdravstveno, odškodninsko in nezgodno zavarovanje, lahko podpišete Sporazum o dotaciji z UNG.

Nastanitev
Poiščite si nastanitev v državi gostiteljici ali vprašajte institucijo gostiteljico za pomoč (mogoče nudijo sobe v študentskih domovih ipd.).

Prevoz
Kupite si letalsko karto, avtobusno vozovnico ali vozovnico za vlak.


Korak 7: Med mobilnostjo

Erasmus certifikat – potrditev mobilnosti prvi/začetni dan morate pridobiti na instituciji gostiteljici in ga poslati UNG. Med izmenjavo uporabljajte Spletno jezikovno podporo (OLS). Morebitne spremembe v Učnem sporazumu posredujte na UNG, kot tudi prošnjo za podaljšanje mobilnosti (če je potrebno).

Zadnji dan vaše mobilnosti bodite pozorni, da prejmete Erasmus potrdilo o zaključku mobilnosti.Korak 8: Po mobilnosti

Ko se vrnete domov, morate Erasmus kordinatorju predložiti sledeče:

  • učni sporazum (Learning Agreement – After the mobility),
  • Erasmus potrdilo o zaključku mobilnosti,
  • Spletna jezikovna podpora (OLS) – drugo jezikovno oceno, da preverimo vaš napredek pri jezikovnih sposobnostih.

Morali boste izpolniti tudi EU Anketo – Mobility Tool.

Od vas se pričakuje, da napišete prispevek o svoji Erasmus+ izkušnji in ga objavite na UNG Mobility Blog.