Mobilnost študentov za študij - Dohodni

Korak 1: Uvod

Študij v tujini je osrednji del programa Erasmus+, ki pozitivno vpliva na poznejše zaposlitvene možnosti posameznika. Omogoča osebnostno in strokovno izpopolnjevanje, krepitev samozavesti in samostojnosti, spoznavanje druge kulture in razvijanje kulturne zavesti in odprtosti, razširitev horizontov, izboljšanje in pridobitev jezikovnih kompetenc, dvig motivacije za učenje, pridobitev novih prenosljivih veščin ter večjo zaposljivost.Korak 2: Upravičenost

Za študijsko izmenjavo v tujini v okviru programa Erasmus+ morate biti registrirani na visokošolski instituciji in vpisani na program, ki se zaključi z diplomo ali drugo terciarno kvalifikacijo. Študenti prve stopnje se lahko izmenjav udeležite šele v drugem letniku študija.

Vaša študijska izmenjava v tujini mora biti relevantna študijskemu programu, na katerega ste vpisani.

Vaša matična institucija in Univerza v Novi Gorici (UNG), morata imeti sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Mednarodna pisarna UNG mora prejeti nominacijo s strani odgovorne osebe na vaši matični instituciji v predvidenem roku. Nominacija mora biti poslana na international.office@ung.si.

Roki za nominacije

Semester Programske države Partnerske države
1. semester ali celo ŠL 31. maj 30. april
2. semester 31. oktober 30. september


Korak 3: Prijava

Po tem, ko vas je matična univerza nominirala za študijsko izmenjavo na Univerzi v Novi Gorici, boste morali izpolniti prijavni obrazec. Obrazec vam bo poslala mednarodna pisarna Univerze v Novi Gorici po e-pošti. Na koncu prijavnega obrazca boste našli navedene vse potrebne dokumente, ki jih boste morali priložiti k prijavi:

 • motivacijsko pismo,
 • CV v Evropass-u,
 • kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (matične univerze),
 • učni sporazum (glej Course catalog),
 • potrdilo o znanju jezika.

Zahtevani nivo angleščine na UNG je B2. V nekaterih primerih lahko UNG preveri vaše znanje z intervjujem.

Dokumentacija mora biti poslana na international.office@ung.si.

Roki za prijave

Semester Programske države Partnerske države
1. semester ali celo ŠL 30. junij 31. maj
2. semester 30. november 31. oktober

Po prejetju vaše prijave z zahtevanimi dokumenti in preveritvi ustreznosti prijave, boste prejeli obvestilo od sprejemu.

Pri planiranju vaše prijave upoštevajte Študijski koledar.Korak 4: Pred odhodom

Vizum

Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve.

Zdravstveno zavarovanje

UNG ne bo poskrbela za vaše zdravstveno zavarovanje; urediti si ga morate sami. Dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, veljavnem v Sloveniji/EU za celotno obdobje mobilnosti, morate vsaj 2 tedna pred vašim prihodom poslati na international.office@ung.si, sicer lahko vašo mobilnost zavrnemo.

Nastanitev

Mednarodna pisarna vam bo uredila primerno nastanitev, v kolikor boste to označili v prijavnem obrazcu, lahko pa si boste nastanitev poiskali sami.

Kako do Nove Gorice

Prihod z letalom – letališča v bližini:

Prihod z vlakom:

Prihod z avtobusom:

Prihod z avtomobilom:
Za vožnjo po slovenskih hitrih cestah in avtocestah morate kupiti vinjeto.


Korak 5: Ob prihodu

Uvodno srečanje

Med uvodnim srečanjem bodo podane vse osnovne informacije o:

 • dovoljenju za začasno prebivanje,
 • Erasmus+ administrativnih in akademskih postopkih in storitvah na UNG,
 • subvencioniranih obrokih,
 • načinih kako preživeti prosti čas na UNG in v lokalnem okolju.

Opomba:
Udeležba na uvodnem srečanju je obvezna in vam bo omogočila, da zastavite vprašanja, ki jih boste mogoče imeli.

Na uvodno srečanje prinesite s seboj:

 • potrdilo o prihodu (izdano s strani vaše matične institucije, če je zahtevano).

Uvodno srečanje bo na UNG v mednarodni pisarni (Glavni trg 8, 5271 Vipava). O datumu in uri uvodnega srečanja boste obveščeni.

Prenesite si dokumente/aplikacije za uvodno srečanje:

Za vse dodatne informacije nam pošljite elektronsko sporočilo na international.office@ung.si.


Korak 6: Med mobilnostjo

 • Tečaj slovenščine za tujce

UNG organizira tekom študijskega leta Tečaj slovenščine za tujce. V primeru, da v času vaše izmenjave ne bomo izvajali Tečaja slovenščine za tujce, vas bomo usmerili na druge institucije, ki organizirajo tečaje slovenščine za tujce. Lahko pa se poslužujete tudi Slovene Learning Online.

 • Vabljeni ste, da med mobilnostjo objavljate o svoji izkušnji z mobilnostjo na UNG Mobility Blog.Korak 7: Po mobilnosti

Ob zaključku mobilnosti boste prejeli potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenih izpitih.

Prosimo, da si preberete več o svojih pravicah kot mobilni študent v A guide to the rights of mobile students in the European Union.