Mobilnost študentov za študij - Odhodni

Korak 1: Uvod

Študij v tujini je osrednji del programa Erasmus+, saj pozitivno vpliva na poznejše zaposlitvene možnosti posameznika. Omogoča osebnostno in strokovno izpopolnjevanje, krepitev samozavesti in samostojnosti, spoznavanje druge kulture in razvijanje kulturne zavesti in odprtosti, razširitev horizontov, izboljšanje in pridobitev jezikovnih kompetenc, dvig motivacije za učenje, pridobitev novih prenosljivih veščin ter večjo zaposljivost.

Korak 2: Upravičenost

Za študijsko izmenjavo v tujini v okviru programa Erasmus+ morate biti vpisani na Univerzo v Novi Gorici (UNG). Študenti prve stopnje se lahko izmenjav udeležite šele v drugem letniku študija.

Institucija gostiteljica in UNG, morata imeti sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Vaša študijska izmenjava v tujini mora biti relevantna študijskemu programu, na katerega ste vpisani.

Do študija v tujini v okviru programa Erasmus+ ste upravičeni, če se prijavite na UNG razpis in ste na njem izbrani.


Korak 3: Informiranje

Udeležite se Erasmus+ srečanj, ki jih organizira mednarodna pisarna UNG med študijskim letom, da izveste o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus+. Erasmus kordinatorja lahko prosite tudi za individualno srečanje.

Preverite seznam Erasmus+ medistitucionalnih sporazumov med UNG in Programskimi državami in Erasmus+ medistitucionalnih sporazumov med UNG in Partnerskimi državami.

Korak 4: UNG razpis

UNG razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+
UNG razpis za prijave za Erasmus+ za 2020/2021 se avtomatično podaljša za eno leto.
Rok za prijave je odprt. Prijave so možne do dveh mesecev pred odhodom na mobilnost.

Pripravite paket za prijavo
Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti prijavni obrazec, v katerem morate navesti dve potencialni instituciji, na katerih bi želeli študirati. Za prijavo morate pripraviti tudi motivacijsko pismo v angleščini, CV Europass v angleščini ter potrdilo o opravljenih izpitih. Prijava mora biti poslana na international.office@ung.si.

Izbirni postopek
UNG bo vašo prijavo ocenila po kriterijih navedenih v UNG razpisu za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+. O rezultatih boste obveščeni po e-pošti.

Sestanek z Erasmus kordinatorjem
Po tem, ko ste bili obveščeni o rezultatih izbora, boste povabljeni na sestanek z Erasmus kordinatorjem, kjer boste seznanjeni z nadaljnimi koraki ter boste imeli možnost zastaviti vprašanja, v kolikor jih boste morda imeli.


Korak 5: Institucija gostiteljica

Nominacija
Za izbrane kandidate bo Erasmus kordinator poslal nominacijo instituciji gostiteljici, od katere boste nato prejeli potrebne informacije glede prijave.

Prijavni postopek
Naloga študenta je, da poskrbi za pravočasno prijavo ter za pravočasno pripravo Učnega sporazuma. Učni sporazum mora biti pripravljen v sodelovanju z UNG, katerega mora slednja tudi podpisati.

Navodila za pripravo Učnega sporazuma

Sprejem
Glede sprejema vas bo obvestila institucija gostiteljica neposredno.Korak 6: Pred odhodom

Spletna jezikovna podpora (OLS) – Prva jezikovna ocena
Opraviti morate test jezika, da se oceni vaša raven znanja tujega jezika (angleščine ali jezika države gostiteljice).

Zdravstveno zavarovanje
Urediti si morate zdravstveno zavarovanje ter ustrezno dokazilo posredovati tudi Erasmus kordinatorju.

Vizum
Za več informacij o vizumu obiščite spletno stran “Ministrstva za zunanje zadeve RS”: http://www.mzz.gov.si/si/vstop_in_prebivanje/ ter preverite ali je vizum potreben za državo, v katero potujete. Pridobitev vizuma lahko traja tudi več kot 3 mesece, zato prosimo, da bodite pozorni, da vizum pridobite pravočasno, da bi lahko nadaljevali s postopkom.

Sporazum o dotaciji
Ko prejmete podpisan Učni sporazum, vizum (če je potreben) ter imate urejeno zdravstveno zavarovanje, lahko podpišete Sporazum o dotaciji z UNG. Sporazum o dotaciji mora biti podpisan najmanj 1 teden pred odhodom v tujino.

Nastanitev
Poiščite si nastanitev v državi gostiteljici ali vprašajte institucijo gostiteljico za pomoč (mogoče nudijo sobe v študentskih domovih ipd.).

Prevoz
Kupite si letalsko karto, avtobusno vozovnico ali vozovnico za vlak.


Korak 7: Med mobilnostjo

Erasmus certifikat – potrditev mobilnosti prvi/začetni dan morate pridobiti na instituciji gostiteljici in ga poslati UNG. Med izmenjavo uporabljajte Spletno jezikovno podporo (OLS). Morebitne spremembe v Učnem sporazumu posredujte na UNG, kot tudi prošnjo za podaljšanje mobilnosti (če je potrebno).

Zadnji dan vaše mobilnosti bodite pozorni, da prejmete Erasmus potrdilo o zaključku mobilnosti ter potrdilo o opravljenih izpitih.Korak 8: Po mobilnosti

Ko se vrnete domov, morate Erasmus kordinatorju predložiti sledeče:

  • potrdilo o opravljenih izpitih,
  • Erasmus potrdilo o zaključku mobilnosti,
  • Spletna jezikovna podpora (OLS) – drugo jezikovno oceno, da preverimo vaš napredek pri jezikovnih sposobnostih.

Morali boste izpolniti tudi EU Anketo – Mobility Tool.

Od vas se pričakuje, da napišete prispevek o svoji Erasmus+ izkušnji in ga objavite na UNG Mobility Blog.