Gostovanja tujih strokovnjakov

Naziv projekta oziroma operacije: Internacionalizacija za posodobitev študijskih vsebin in poučevanja na Univerzi v Novi Gorici.

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018.

Projekt smo zasnovali kot niz krajših gostovanj dvanajstih tujih strokovnjakov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev Javnega razpisa tako z neposrednim sodelovanjem v učnem procesu na vseh treh stopnjah študija, kot tudi preko tesnega sodelovanja s sodelavci Univerze v Novi Gorici.

  Cilji operacije so:
 • izmenjava izkušenj in strokovnega znanja,
 • krepitev sodelovanja s partnerskimi institucijami,
 • večdisciplinarno poučevanje,
 • okrepitev osveščenosti udeležencev in razumevanje drugih kultur.

Trajanje operacije: 1. 10. 2016 – 30. 6. 2018

Pogodbena vrednost operacije je 60.289,00 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 48.231,20 EUR (80 %), pripadajoča slovenska udeležba pa 12.057,80 EUR (20 %).

Kontaktni osebi: prof. dr. Mladen Franko (mladen.franko@ung.si), Sabina Zelinšček (sabina.zelinscek@ung.si)

  Do 30. 6. 2018 smo na Univerzi v Novi Gorici gostili 12 tujih strokovnjakov:
 • prof. dr. Janetta Grijzenhout je predavala na Fakulteti za podiplomski študij (pogram Kognitivne znanosti jezika III. stopnja),
 • prof. dr. Ghing-Shyang Chen je predaval na Fakulteti za podiplomski študij (program Fizika III. stopnja),
 • g. Želimir Žilnik je predaval na Akademiji umetnosti,
 • prof. dr. Alain Deloire je predaval na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo,
 • prof. dr. Gilles De Revel je predaval na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo,
 • prof. dr. Sauli Giuliano je predaval Fakulteti za znanosti o okolju,
 • doc. dr. Miha Založnik je predaval na Fakulteti za podiplomski študij (program Fizika III. stopnja),
 • prof. dr. Dominique Gobin je predaval na Fakulteti za podiplomski študij (program Fizika III. stopnja),
 • prof. dr. Nathan Tirosh je predaval na Poslovno-tehniški fakulteti,
 • prof. dr. Suzana Loshkovska je predavala na Poslovno-tehniški fakulteti,
 • prof. dr. Michael Biggins je predaval na Fakulteti za podiplomski študij (program Humanistika III. stopnja),
 • prof. Rajko Grlić je predaval na Akademiji umetnosti.

Neposrednih pedagoških obveznosti, ki so jih izvedli gostujoči tuji strokovnjaki, se je udeležilo 521 študentov.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si