Center za astrofiziko in kozmologijo

Znanstvena srečanja, delavnice in šole

Prihodnji dogodki

Vsakoletni dogodki

Petnica Summer Institute vsako poletje organizira poletno šolo za študentke v Petnici, Srbija. Šola pokriva širok raspon tem iz teoretične fizike in astrofizike. Eden izmed glavnih ciljev šole je združiti študente fizike in astrofizike iz Balkanske regije in jih seznaniti z aktualnimi temami v teoretični (astro)fiziki s predavatelji iz vsega sveta. Do sedaj organizirane poletne šole so:
  • Summer School on Cosmology, 2013
  • Summer School on Elementary Particle Physics, 2014
  • Summer School on Astrophysics and Astroparticles, 2015
  • Summer School on General Relativity, 2016
  • Summer School on Cosmology, 2017
  • Summer School on High Energy Physics, 2018

Dr. Gabrijela Zaharijaš je ena izmed ustanoviteljev in organizatorjev poletne šole v Petnici.

Pretekli dogodki

The ninth OPTICON Gaia Science Alerts workshop, 8-10 oktober, 2018, Vipava. Namen dogodka je bil seznaniti sodelujoče o misiji Gaia in predstaviti najnovejša odkritja na področju tranzientov odkritih z Gaia Alerts.Simpozij Mednarodne astronomske zveze (IAU) , New Frontiers in Black Hole Astrophysics, 12-16 september, 2016, Ljubljana. Dogodek je organizirala prof. dr. Andreja Gomboc, bil je prvi dogodek Mednarodne astronomske zveze organiziran v Sloveniji. Tema dogodka so bile črne luknje, s poudarkom na različnih fizikalnih raziskavah črnih lukenj in okolja, v katerem se nahajajo.Sixth IDPACS PhD School, 23 maj – 01 junij, 2016, Vipava. IDPASC je skupina univerz, katerih cilj je izobraževanje in usposabljanje doktorskih študentov na področju fizike osnovnih delcev, astrofizike in kozmologije. Gostili smo šesto zaporedno šolo v Lanthierjevem dvorcu v Vipavi.