Center za astrofiziko in kozmologijo

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Uporabljeni so podatki Nacionalnega instituta za javno zdravje, podatki RTV SLO ter MZ. Za vsako vrednost (število okuženih, hospitaliziranih ali umrlih) na posamezen dan (N) je za potrebe prilagajanja predpostavljena negotovost v višini kvadratnega korena te vrednosti, sqrt(N).

Potrjena okužba

  • Podatki med 4.3. in 15.3.2020 so označeni s črnimi okroglimi simboli. Dobro jih opiše eksponentna funkcija, kjer se število ugotovljenih okužb podvoji vsakih ln(2)/ln(1.471)=1.796 dni (1 dan 19 ur).
  • Podatki od 16.3.2020 dalje so označeni z rdečimi simboli in predstavljajo število odkritih okužb po spremembi načina diagnosticiranja COVID-19 v Sloveniji. Dobro jih opiše ločena eksponentna funkcija, kjer se število ugotovljenih okužb podvoji vsakih ln(2)/ln(1.086)=8.308 dni (8 dni 7 ur).

Hospitalizacija

  • Modri trikotniki predstavljajo število hospitaliziranih oseb zaradi COVID-19 Podatke dobro opiše eksponentna funkcija, kjer se število ugotovljenih okužb podvoji vsakih ln(2)/ln(1.111)=6.541 dni (6 dni 15 ur).

Umrli

  • Naraščanje števila umrlih je prikazano s črnimi križci. Podatke dobro opiše eksponentna funkcija, kjer se število ugotovljenih okužb podvoji vsakih ln(2)/ln(1.273)=2.871 dni (2 dni 21 ur).

Graf – Potrjena okužba in hospitalizacijaGraf – Hospitalizacija in umrliGrafi je narisan z orodjem PAW Evropskega centra za fiziko osnovnih delcev (CERN) iz Ženeve.

prof. dr. Samo Stanič, vodja centra