Center za astrofiziko in kozmologijo

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

  • Fermi LAT – Raziskave kozmičnih žarkov z detektorjem na satelitu
  • Kolaboracija Belle2 – raziskave osnovnih delcev pri razpadih mezonov B v Japonskem centru za fiziko visokih energij (KEK), Japonska

Nacionalni projekti

Temeljni raziskovalni programi

  • Astrofizika osnovnih delcev, (2015-2020); Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof. dr. Danilo Zavrtanik

Infrastrukturni programi

Temeljni raziskovalni projekti

  • Novi scintilacijski detektorji za precizijske eksperimente v fiziki osnovnih delcev, (2014-2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Peter Križan
  • Astrofizika tranzientnih izvorov v dobi pregledov celotnega neba (2017-2020), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Andreja Gomboc
  • Zaznavnost izbruhov gama žarkov z observatorijem Pierre Auger (2017-2019), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, podoktorski projekt: doc. dr. Lili Yang