Center za astrofiziko in kozmologijo

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

  • Fermi LAT – Raziskave kozmičnih žarkov z detektorjem na satelitu
  • Kolaboracija Belle2 – raziskave osnovnih delcev pri razpadih mezonov B v Japonskem centru za fiziko visokih energij (KEK), Japonska

Nacionalni projekti

Temeljni raziskovalni programi

  • Astrofizika osnovnih delcev, (2015-2020); Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof. dr. Danilo Zavrtanik

Infrastrukturni programi

Temeljni raziskovalni projekti

  • Novi scintilacijski detektorji za precizijske eksperimente v fiziki osnovnih delcev, (2014-2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Peter Križan
  • Astrofizika tranzientnih izvorov v dobi pregledov celotnega neba (2017-2020), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Andreja Gomboc
  • Zaznavnost izbruhov gama žarkov z observatorijem Pierre Auger (2017-2019), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, podoktorski projekt: doc. dr. Lili Yang

Bilateralni projekti

  • BI-RS/16-17-035; Razpršena emisija v Mlečni Cesti: natančnejši pogled na emisijo milisekundnih pulzarjev in njen vpliv na iskanje signala temne snovi; 1.1.2016 do 31.12.2017; University of Novi Sad; vodja projekta: doc. dr. Gabrijela Zaharijaš; vodja projekta v Srbiji: Tijana Prodanovic
  • BI-FR-PROTEUS/17-18-003, Razločevanje signalov temne snovi in preteklih dejavnosti črne luknje v Mlečni Cesti preko medzvezdne emisije razpršenih gama žarkov,1.1.2017 do 31.12.2017; CEA/Saclay; vodja projekta: doc. dr. Gabrijela Zaharijaš; vodja projekta v Franciji: Jean-Marc Casandjian
  • BI-US/18-19-059; Forenzika plimskega raztrganja zvezde v bližini črne luknje; od 1.1.2018 do 31.12.2019; University of California Santa Cruz; vodja projekta: prof. dr. Andreja Gomboc; vodja projekta v ZDA: dr. Enrico Ramirez-Ruiz.