Center za astrofiziko in kozmologijo

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

Horizon 2020 Grants

H2020-SPACE-2018-2020: “High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites, Scientific Pathfinder (HERMES-SP)”, koordinator INAF (National Institut for Astrophysics, Italija), slovenski PI je prof. Andreja Gomboc. HERMES-SP je misija, ki jo sestavlja skupina nano-satelitov v nizki zemeljski orbiti. Na satelitih so nameščeni majhni detektorji rentgenske svetlobe namenjeni meritvam signalov visoko-energijskih tranzientov kot so izbruhi sevanja gama in elektromagnetni deli gravitacijskih valov.

European Space Agency (ESA) Prodex Project

“Gaia Transients” (2018 – 2020), PI: Prof. A. Gomboc. Prvi cilj projekta je oceniti delovanje trenutnega orodja “Gaia Science Alerts pipeline” namenjenega odkrivanju tranzientov s teleskopom Gaia v lasti Evropske vesoljske agencije (ESA). Drugi cilj je razvoj in testiranje novega sistem za detekcijo in klasifikacijo tranzientov.

EU COST Actions

  • Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach (2019-2023)
  • Gravitational waves, black holes and fundamental physics (2017-2021). Raziskovanje gravitacijskih valov, črnih lukenj in osnovnih vprašanj v fiziki.

The International Doctorate Network in Particle Physics, Astrophysics and Cosmology (IDPASC)

Centra za astrofiziko in kozmologijo (CAC) je del IDPASC. Leta 2016 je skupina CAC organizirala 6. poletno IDPASC šolo za doktorske študente (6th IDPAC Summer PhD School) v Lanthierjevem dvorcu v Vipavi.

Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) Networks

“Multi-messenger Astrophysics in Central Europe (CIII-SI-1314-01-1819) – Astro.CE,” ustanovljen leta 2018, PI: dr. Gabrijela Zaharijaš

Nacionalni projekti

Temeljni raziskovalni programi

Astrofizika osnovnih delcev, (2015-2020); Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof. dr. Danilo Zavrtanik

Infrastrukturni programi

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici (2015-2020), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof. dr. Samo Stanič

Temeljni raziskovalni projekti

  • “Astrofizika tranzientnih izvorov v dobi pregledov celotnega neba” (2017-2020), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Andreja Gomboc
  • “New detectors and techniques for remote sensing of atmospheric properties for Cherenkov telescopes” (2018-2021), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Samo Stanič

Bilateralni projekti

  • BI-US/19-20-017: “Proučevanje lastnosti temne snovi z novim pristopom: Iskanje kratkih izbruhov sevanja gama nastalih pri eksploziji supernove, ki so jo sprožili aksionom podobni delci”; 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020; Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, Univerza Stanford, ZDA; vodja projekta: dr. Tanja Petrushevska; vodja projekta v ZDA: dr. Manuel Meyer
  • BI-US/18-20-074: “Emisija gama svetlobe iz centra Galaksije: test za obstoj temne snovi z dodatnimi opazovanji”; 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020; Fermi National Accelerator Laboratory, ZDA; vodja projekta: dr. Gabrijela Zaharijaš; vodja projekta v ZDA: dr. Dan Hooper
  • BI-US/18-19-059: “Forenzika plimskega raztrganja zvezde v bližini črne luknje”; od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019; University of California Santa Cruz; vodja projekta: prof. dr. Andreja Gomboc; vodja projekta v ZDA: dr. Enrico Ramirez-Ruiz.
  • BI-FR-PROTEUS/17-18-003: “Razločevanje signalov temne snovi in preteklih dejavnosti črne luknje v Mlečni Cesti preko medzvezdne emisije razpršenih gama žarkov”,1. 1. 2017 do 31. 12. 2017; CEA/Saclay; vodja projekta: doc. dr. Gabrijela Zaharijaš; vodja projekta v Franciji: Jean-Marc Casandjian

Pretekli projekti

  • Zaznavnost izbruhov gama žarkov z observatorijem Pierre Auger (2017-2019), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, podoktorski projekt: doc. dr. Lili Yang
  • BI-RS/16-17-035; Razpršena emisija v Mlečni Cesti: natančnejši pogled na emisijo milisekundnih pulzarjev in njen vpliv na iskanje signala temne snovi; 1.1.2016 do 31.12.2017; University of Novi Sad; vodja projekta: doc. dr. Gabrijela Zaharijaš; vodja projekta v Srbiji: Tijana Prodanovic