Center za astrofiziko in kozmologijo

Teleskop Fermi LAT


Fermi Gamma-ray Space Telescope (FGST), ki je v orbiti že od leta 2008, je trenutno vodilni laboratorij v vesolju za raziskave gama žarkov. Glavni instrument FGST je Large Area Telescope (LAT), sistem za zaznavnje visoko-energijskih gama žarkov preko detekcije parov elektron-pozitron, ki nastajajo pri konverziji gama žarkov v detektorskem mediju teleskopa. Z uporabo slednih detektorjev, kalorimetra in veta za kozmične žarke nižjih energij lahko z visokim izkoristkom in 20-odstotno pokritostjo neba zaznava gama žarke v energijskem območju od 20 MeV do 300 GeV. Meritve teleskopa Fermi LAT so prosto dostopne.


Fermi LAT je do sedaj odkril okoli 100 galaktičnih pulzarjev gama žarkov (med njimi novo vrsto milisekundnih pulzarjev) in več kot 800 aktivnih galaktičnih jeder (AGN), kar za red velikosti prekaša vsa dosedanja odkritja z observatoriji na zemeljskem površju. Za energije nad ~10 GeV je izmeril spekter in morfologijo difuzne emisije velikih razsežnosti v ravnini naše galaksije, ki izvira iz interakcij galaktičnih gama žarkov z medzvezdnim medijem. Odkril je velike mehurčne strukture (t.i. “Fermijevi mehurčki”), ki izvirajo iz centra naše galaksije, pri čemer je sodelovala tudi naša raziskovalna skupina. Njihov obstoj je bil nepričakovan, glede na to, da je v centru galaksije tudi supermasivna črna luknja SgrA*. Pričakujemo, da bodo meritve njihovih lastnosti pripomogle k izboljšavam modelov pospeševanja delcev v AGN in razjasnile njihov vpliv na tvorbo galaksij. Glavna odkritja teleskopa Fermi LAT so predstavljena na straneh misije Fermi in njenih glavnih znanstvenih ciljev.


Članica naše raziskovalne skupine G. Zaharijaš sodeluje v kolaboraciji Fermi LAT od izstrelitve satelita dalje, osredotoča pa se na iskanje šibkih signalov anihilacije ali razpada temne snovi.