Center za astrofiziko in kozmologijo

Eksperimentalna fizika delcev

Center za astrofiziko in kozmologijo je od leta 1999 vključen v kolaboracijo z japonsko organizacijo za raziskave s pospeševalniki (KEK), kjer smo znotraj kolaboracij Belle in Belle2 raziskovali razlike med lastnostmi delcev in anti-delcev, imenovanih mezoni B. Naši rezultati nakazujejo odstopanje med merjenimi in teoretično predvidenimi vrednostmi tako imenovane CP asimetrije, kar je lahko posledica obstoja dodatnega, še neodkritega procesa, ki krši simetrijo CP in ni prisoten v Standardnem Modelu (SM) osnovnih delcev. Iskanje takih procesov je zelo pomembno za razumevanje razvoja Vesolja in njegovih trenutnih lastnosti.