Center za astrofiziko in kozmologijo

Sodelavci
Raziskovalna skupina Centra za astrofiziko in kozmologijo dne 14.9.2017. Z leve: Marta Trini, Christopher Eckner, Ahmed Saleh, Andreja Gomboc, Lili Yang, Gašper Kukec Mezek, Gabrijela Zaharijaš, Sergey Vorobyev, Marko Zavrtanik, Samo Stanič, Andrej Filipčič in Danilo Zavrtanik.


prof. dr. Danilo Zavrtanik
prof. dr. Danilo Zavrtanik – vodja centra
E-pošta: danilo.zavrtanik@ung.si


prof. dr. Samo Stanič

prof. dr. Samo Stanič – znanstveni svetnik
E-pošta: samo.stanic@ung.si


prof. dr. Andrej Filipčič

prof. dr. Andrej Filipčič – znanstveni svetnik
E-pošta: andrej.filipcic@ijs.si


prof. dr. Andreja Gomboc

prof. dr. Andreja Gomboc – znanstvena svetnica
E-pošta: andreja.gomboc@ung.si


prof. dr. Marko Zavrtanik

prof. dr. Marko Zavrtanik – znanstveni svetnik
E-pošta: marko.zavrtanik@ijs.si


doc. dr. Sergey Vorobyev

doc. dr. Sergey Vorobyev – znanstveni sodelavec
E-pošta: sergey.vorobyev@ung.si
CV


“prof.

prof. dr. Gabrijela Zaharijaš – višja znanstvena sodelavka
E-pošta: gabrijela.zaharijas@ung.si


Tanja Petrushevska

doc. dr. Tanja Petrushevska – znanstvena sodelavka
E-pošta: tanja.petrushevska@ung.si


Mitja Fridman
Mitja Fridman – asistent
E-pošta: mitja.fridman@ung.si


Aurora Clerici

Aurora Clerici – mlada raziskovalka
E-pošta: aurora.clerici@ung.si


Christopher Eckner

Christopher Eckner – mladi raziskovalec
E-pošta: christopher.eckner@ung.si


Lukas Zehrer

Lukas Zehrer – mladi raziskovalec
E-pošta: lukas.zehrer@ung.si


Katja Bricman

Katja Bricman – mlada raziskovalka
E-pošta: katja.bricman@ung.si


Taj Jankovič

Taj Jankovič – mladi raziskovalec
E-pošta: taj.jankovic@ung.si


Veronica Vodeb

Veronika Vodeb – mlada raziskovalka
E-pošta: veronika.vodeb@ung.si