Center za raziskave vina

Raziskovalni Projekti

NACIONALNI:

Raziskovalni program:

 • Research Programme / Raziskovalni program P1-0034: Analytics and chemical characterization of materials and processes / Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov (2009-2013) / Programme Leader / Nosilec projekta: dr. Samo Hočevar (ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) Kontaktna oseba na CRV: branka.mozetic@ung.si

Raziskovalni projekti:

 • Postdoc Research Project / Podoktorski Raziskovalni Projekt Z4-7189: Facilitating green care in viticulture by means of metabolomic-based front line conception / Utiranje poti zeleni zaščiti vinograda s pomočjo naprednega metabolomskega pristopa (2016-2017) / ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba: melita.sternad.lemut@ung.si
 • Basic Research Project / Temeljni Raziskovalni Projekt J4-4300: Genes behind aroma compounds in wine / Geni, ki pogojujejo aromatiko vina (2011-2014) / ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Kontaktna oseba: lorena.butinar@ung.si
 • PhD project TIA / Doktorski projekt TIA: Characterisation of Slovenian apple juice with respect to its geographic origin and agricultural production practice / Karakterizacija geografskega porekla in načina pridelave slovenskega jabolčnega soka (2008-2015) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia “Young Researchers from the Industry” with Fructal Food Industry d.d. / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Fructal Živilska industrija d.d.) Kontaktni osebi: branka.mozetic@ung.si, karmen.bat@ung.si
 • PhD project TIA / Doktorski Projekt TIA: Biological role of grapevine fanleaf virus (GFLV) in winegrowing region of Northern Primorska / Biološka vloga virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) v vinorodni deželi Primorska (2010 – 2016) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia: “Young Researchers from the Industry” with Development Agency of Primorska region / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica / Kontaktne osebe: paolo.sivilotti@ung.si, marusa.pompe.novak@ung.si, anastazija.jez@ung.si
 • PhD project TIA / Doktorski Projekt TIA: The impact of grapevine fanleaf virus (GFLV) on quantity and quality parameters of grapevine / Vpliv virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) na količino in kakovost grozdja (2011 – 2015) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia: “Young Researchers from the Industry” with Development Agency of Primorska region / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica) Kontaktne osebe: paolo.sivilotti@ung.si, marusa.pompe.novak@ung.si, maja.cigoj@ung.si
 • CRP – Target-development-project / CRP – Ciljno razvojni projekt: Phytophenols for food safety and food shelf-life increase / Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (2010-2012) / Lead partner / Vodilni partner: Biotehnical Faculty, University of Ljubljana / Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenian Research Agency and Ministry for Agriculture and Environment / ARRS in MKGP) Contact person at WRC, UNG / Kontaktna oseba na CRV, UNG: branka.mozetic@ung.si@ung.si
 • Research Investment Project (RIP) / Razvojno-investicijski projekt (RIP): Development of an intelligent ecological UltraPRESS / Razvoj inteligentne ekološke stiskalnice UltraPRESS (2009 – 2011) / ŠKRLJ kovinska oprema d.o.o (TIA) Contact person at WRC, UNG / Kontaktni osebi na CRV, UNG: melita.sternad.lemut@ung.si, lorena.butinar@ung.si

MEDNARODNI:

 • Trans-regional Project / Transregijski projekt / Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local cultural and environmental sustainability / Leading partner University of Nova Gorica / Vodilni partner: Univerza v Novi Gorici / (EEA in/and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) (2020-2023) / Kontaktna oseba: lorena.butinar@ung.si
 • Bilateral Project / Bilateralni projekt N4-0158: Co-financing of slovenian part of the project in cooperation with FWW (Austria) / Sofinanciranje slovenskega dela projekta v sodelovanju z FWW (Avstrija): Exploring grapewine metabolic plasticity under drough / Metabolna prilagodljivost rastlin na vodni stres / (ARRS) (2020-2023) / Kontaktni osebi: guillaume.antalick@ung.si,jan.rescic@ung.si
 • Bilateral Project / Bilateralni projekt NI-0002: Scientific co-operation between Slovenia and Izrael / Znanstveno sodelovanje med Slovenijo in Izraelom: A multidisciplinary approach to the treatment and application of waste water to agriculture / Multidisciplinarni pristop k tretiranju in aplikaciji odpadne vode v kmetijstvo (ARRS in/and Ministry of Science and Technology Izrael / Ministrstvo za znanost in tehnologijo Izrael (2018-2020) / Kontaktni osebi: lorena.butinar@ung.si, saim.emin@ung.si
 • Transnational ERA-NET ArimNet2 project / Transnacionalni ERA-NET ArimNet2 projekt »EnViRoS« *: Opportunities for an Environmental-friendly Viticulture: optimization of water management and introduction of new Rootstock and Scion genotypes / Priložnosti za okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte (2017-2020) / Coordinator / Koordinator: University of Udine, Italy / MIZS – Ministry of Education, Science and Sport / MIZS – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV, UNG: lorena.butinar@ung.si
 • Interreg-cross-border-EU-project / Interreg čezmejni EU projekt »*AGROTUR II*: Karst agritourism / *Kraški agroturizem*« (2017-2019) / Lead partner / Vodilni partner: Slovenian Agricultural Institute / Kmetijski Inštitut Slovenije (Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2014-2020 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV, UNG: lorena.butinar@ung.si@ung.si
 • Creative Cores / Kreativna jedra: AHA-MOMENT (Active and Healthy Aging – MOlecular MEchanisms, Nutrition and nanoparticle-based Targeting) Structural Funds / Strukturni skladi (2012­2015) / MIZS & EU – Ministry of Education, Science and Sport & European Regional Development Fund / MIZS & EU – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport & Evropski sklad za regionalni razvoj / Kontaktni osebi: melita.sternad.lemut@ung.si, lorena.butinar@ung.si
 • Interreg-EU-cross-border project / Čezmejni EU projekt »HERITASTE«: Paths of Taste and Experience / Poti okusov in doživetij (2011-2015) Lead partner / Vodilni partner: Provincia di Udine, Italy / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV/UNG: melita.sternad.lemut@ung.si@ung.si
 • Interreg-EU-cross-border project / *Čezmejni EU projekt »VISO«: Viticulture and sustainable development of local resources in the wine industry / Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika (2013-2015) Lead partner / Vodilni partner: Institute of Applied Genomics, Udine, Italy / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV, UNG: paolo.sivilotti@ung.si@ung.si
 • Interreg-cross-border-EU-project / Interreg čezmejni EU projekt »AGROTUR: Karst agritourism / Kraški agroturizem« (2011-2014) Lead partner / Vodilni partner: Slovenian Agricultural Institute / Kmetijski Inštitut Slovenije / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV, UNG: lorena.butinar@ung.si@ung.si
 • Interreg-cross-border project / Interreg-čezmejni-projekt »UE LI JE II Olive oil: a symbol of quality in the cross-border area / Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru (2011-2014) Lead partner/ Vodilni partner: Municipality Brda, Dobrovo / Občina Brda, Dobrovo / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Vodja projekta in kontaktna oseba na CRV, UNG: branka.mozetic@ung.si@ung.si
 • Bilateral Project / Bilateralni projekt BI-US/13-14-028: Establishment and dominance of domesticated yeast in fermenting grape must / Vzpostavitev in prevlada udomačenih kvasovk v fermentirajočem grozdnem moštu (2013-2014) / Slovenian Research Agency / Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) / Partner: Department of Genetics, Washington University, Saint Louis, ZDA) Kontaktna oseba: lorena.butinar@ung.si

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut

Melita Sternad Lemut