Center za raziskave vina

Konference, simpoziji in delavnice

IVEDMEDNARODNI VITI-ENO DAN UNIVERZE V NOVI GORICI

IVED 1: Slovensko-francoski enološki dan

Kdaj in kje?: 23. maj 2017 s pričetkom ob 9h v Lanthierijevem dvorcu, Vipava

Vabilo, kotizacije in preliminarni program

Kdo so bili predavatelji?
ISSY 31: INTERNATIONAL SPECIALISED SYMPOSIUM ON YEAST

Konferenca je potekala med 9. in 12. oktobrom 2014* v Vipavi in Novi Gorici pod pokroviteljstvom Mednarodne komisije za kvasovke (ang. ICY, International Comission on Yeasts). Obravnavane teme simpozija so bile kvasovke, poti pretvorb in njihovo uravnavanje ter industrijska fermentacija (pivo, vino, bioetanol, proizvodnja proteinov in arom itd.).
Organizatorji: Univerza v Lundu (Švedska) v okviru projekta EU Cornucopia, Institut »Jožef Stefan«, Univerza v Novi Gorici in podjetje Jubi kinase ApS.

Spletna stran konference

DELAVNICA O PATENTIH IN INOVACIJAH

Tridnevna delavnica o patentih in inovacijah za doktorske študente je potekala od 27. do 29. junija 2013 na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8).

“A Ph.D. student workshop: Innovations, patents, communications, negotiations, spin-offs in bio- and related sciences”