Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Ljudje

Prof. dr. Irina Cristea (v.d. vodja centra)

Doc. dr. Irina Cristea
E: irina.cristea@ung.si
T: (05) 62 05 833
Bibliografija


Biografija: Irina Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka za področje matematike ter raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur.

Vloga: Irina Cristea predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Je tudi koordinatorica Erasmus pogodb z Univerzo Thrace (Grčija) in Univerzo Neapelj (Italija).

Raziskovalno področje: algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)


Prof. dr. Tanja Urbančič

Prof. dr. Tanja Urbančič
E: tanja.urbancic@ung.si
T: (05) 62 05 831
Bibliografija


Biografija: Tanja Urbančič je doktorirala iz računalništva leta 1994 na Univerzi v Ljubljani s temo s področja umetne inteligence. Podoktorsko usposabljanje je opravila na University of New South Wales, Sydney, Avstralija. Raziskovalno pot je začela na Institutu Jožef Stefan, s katerim še vedno sodeluje kot višja raziskovalna sodelavka na Odseku za tehnologije znanja. V letih od 1996 do 2002 je vodila Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. V obdobju od 2000 do 2003 je koordinirala izobraževalni del evropskega projekta »Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise« v 5. okvirnem programu. Od leta 1999 naprej sodeluje z Univerzo v Novi Gorici, kjer je od leta 2002 polno zaposlena in vodi Poslovno-tehniško fakulteto. V obdobju od 2006 do 2010 je vodila tudi Center za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici.

Vloga: Tanja Urbančič je redna profesorica za področje računalništva. Opravlja funkcijo dekanje Poslovo-tehniške fakultete. Je nosilka predmetov Upravljanje znanja in Projekt 2 na magistrskem študijskem programu Gospodarski inženiring ter raziskovalka v Centru za sisteme in informacijske tehnologije, sodeluje pa tudi pri projektu ustanovitve Kariernega centra Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: modeliranje človekove veščine, odkrivanje znanja s tekstovnim rudarjenjem in upravljanje znanja s poudarkom na aplikacijah, še zlasti v medicini, zdravstvu in izobraževanju.


Dr. Donatella Gubiani

dr. Donatella Gubiani
E: donatella.gubiani@ung.si
T: (05) 3315 239
BibliografijaBiografija: Donatella Gubiani je doktorirala leta 2008 na Univerzi G. d’Annunzio Chieti-Pescara (Itaija) na temo modeliranja prostorsko-časovnih baz podatkov. Njeno izvirno raziskovalno delo vključuje razvoj prostorsko-časovnega konceptualnega modela baze podatkov, imenovanega ChronoGeoGraph (CGG), ki nadgrajuje klasični entitetno-relacijski model baze podatkov s prostorsko-časovnimi komponentami. Podoktorsko delo, je delala na Univerza v Vidmu (Itaija), kje je sodelovala na upravljenju podatkah, od modeliranja do jih analize, z različimi oddelki. Od leta 2014 je zaposlena na centru za sisteme in informacijske tehnologije na Univerza v Novi Gorici, kje dela tudi na področju sistem za pozicioniranaje in sledenje in odkrivanja znanja iz velikih tekstovnih baz (tudi imenuje odkrivanje zakonitosti v podatkih literature).

Vloga: Donatella Gubiani je asistentka na področju računalništva na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteta za znanosti o okolju in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo. Ona je tudi član odbora za e-učenje na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: podatkovno modeliranje, baze podatkov, geografski informacijski sistemi, sistemi za pozicioniranaje in sledenje, odkrivanje zakonitosti v podatkih.Prof. dr. Juš Kocijan

Prof. dr. Juš Kocijan
E: jus.kocijan@ijs.si
T: (05) 62 05 832
Bibliografija


Biografija: Juš Kocijan je doktoriral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pedagoške in raziskovalne izkušnje na področju avtomatskega vodenja je nabiral na Univerzi v Ljubljani in kot gostujoči predavatelj in raziskovalec po več evropskih univerzah in znanstvenih inštitutih.

Vloga: Prof. Kocijan je raziskovalec na Odseku za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan in redni profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Poleg raziskav in pedagoškega dela je bil aktiven tudi kot nosilec domačih in mednarodnih projektov, urednik in član uredniških odborov znanstvenih revij, član tehniškega komiteja IFAC za računsko inteligenco v avtomatskem vodenju. Prof. Kocijan je starejši član društva IEEE in IEEE Control Systems Society, član Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje SLOSIM in član Društva avtomatikov Slovenije.

Raziskovalno področje: modeliranje dinamičnih sistemov z modeli na osnovi Gaussovih procesov, načrtovanje vodenja z modeli na osnovi Gaussovih procesov, večmodelni pristop k modeliranju in načrtovanju vodenja, uporabe nelinearnega vodenja, analiza in načrtovanje multivariabilnih sistemov po metodi glavnih poti.


Doc. dr. Henrik Gjerkeš

doc. dr. Henrik Gjerkeš
E: henrik.gjerkes@ung.si
T: (05) 62 05 830
Bibliografija


Biografija: Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot znanstveni sodelavec in univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani.

Vloga: Henrik Gjerkeš je nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimatizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je raziskovalec v Centru za sisteme in informacijske tehnologije, mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.

Raziskovalno področje: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika.