Center za sisteme in informacijske tehnologije

Ljudje

Prof. dr. Irina Cristea (v.d. vodja centra)

Doc. dr. Irina Cristea
E: irina.cristea@ung.si
T: (05) 3315 232
Bibliografija


Biografija: Irina Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka za področje matematike ter raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur.

Vloga: Irina Cristea predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Je tudi koordinatorica Erasmus pogodb z Univerzo Thrace (Grčija) in Univerzo Neapelj (Italija).

Raziskovalno področje: algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)


Prof. dr. Tanja Urbančič

Prof. dr. Tanja Urbančič
E: tanja.urbancic@ung.si
T: (05) 3315 231
Bibliografija


Biografija: Tanja Urbančič je doktorirala iz računalništva leta 1994 na Univerzi v Ljubljani s temo s področja umetne inteligence. Podoktorsko usposabljanje je opravila na University of New South Wales, Sydney, Avstralija. Raziskovalno pot je začela na Institutu Jožef Stefan, s katerim še vedno sodeluje kot višja raziskovalna sodelavka na Odseku za tehnologije znanja. V letih od 1996 do 2002 je vodila Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. V obdobju od 2000 do 2003 je koordinirala izobraževalni del evropskega projekta »Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise« v 5. okvirnem programu. Od leta 1999 naprej sodeluje z Univerzo v Novi Gorici, kjer je od leta 2002 polno zaposlena in vodi Poslovno-tehniško fakulteto. V obdobju od 2006 do 2010 je vodila tudi Center za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici.

Vloga: Tanja Urbančič je redna profesorica za področje računalništva. Opravlja funkcijo dekanje Poslovo-tehniške fakultete. Je nosilka predmetov Upravljanje znanja in Projekt 2 na magistrskem študijskem programu Gospodarski inženiring ter raziskovalka v Centru za sisteme in informacijske tehnologije, sodeluje pa tudi pri projektu ustanovitve Kariernega centra Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: modeliranje človekove veščine, odkrivanje znanja s tekstovnim rudarjenjem in upravljanje znanja s poudarkom na aplikacijah, še zlasti v medicini, zdravstvu in izobraževanju.


Prof. dr. Sergey Kryzhevich

Prof. dr. Sergey Kryzhevich
E: sergey.kryzhevich@ung.si
T: (05) 3315 254
Bibliografija


Biografija: Sergey Kryzhevich je bil leta 2000 izbran kot kandidat za doktorat iz matematike, s specializacijo v diferencialnih enačbah na Univerzi Saint-Petersburg v Rusiji.
Leta 2012 je doktoriral iz področja matematike, s specializacijo v diferencialnih enačbah in dinamičnih sistemih na Moskovski Instituciji za probleme prenosa informacij. Delal je na državni Univerzi Saint-Petersburg, sprva kot docent, pozneje kot redni profesor, kot raziskovalec na Univerzi v Aveiro, Portugalska, kot profesor tudi na Univerzi v Guangzhou, Kitajska in na teksaški univerzi v Dallasu kot Fulbrightov raziskovalec.

Vloga: Sergey Kryzhevich predava Matematiko in Statistiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo, Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: dinamični sistemi, nehiperbolični kaos, delna hiperboličnost, neenakomerno hiperbolično, vibracijski sistemi, sistemi s suhim trenjem, časovna dinamika, topološka dinamika, senčenje (shadowing).


Dr. Donatella Gubiani

dr. Donatella Gubiani
E: donatella.gubiani@ung.si
T: (05) 3315 239
Bibliografija


Biografija: Donatella Gubiani je doktorirala leta 2008 na Univerzi G. d’Annunzio Chieti-Pescara (Itaija) na temo modeliranja prostorsko-časovnih baz podatkov. Njeno izvirno raziskovalno delo vključuje razvoj prostorsko-časovnega konceptualnega modela baze podatkov, imenovanega ChronoGeoGraph (CGG), ki nadgrajuje klasični entitetno-relacijski model baze podatkov s prostorsko-časovnimi komponentami. Podoktorsko delo, je delala na Univerza v Vidmu (Itaija), kje je sodelovala na upravljenju podatkah, od modeliranja do jih analize, z različimi oddelki. Od leta 2014 je zaposlena na centru za sisteme in informacijske tehnologije na Univerza v Novi Gorici, kje dela tudi na področju sistem za pozicioniranaje in sledenje in odkrivanja znanja iz velikih tekstovnih baz (tudi imenuje odkrivanje zakonitosti v podatkih literature).

Vloga: Donatella Gubiani je asistentka na področju računalništva na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteta za znanosti o okolju in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo. Ona je tudi član odbora za e-učenje na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: podatkovno modeliranje, baze podatkov, geografski informacijski sistemi, sistemi za pozicioniranaje in sledenje, odkrivanje zakonitosti v podatkih.Prof. dr. Juš Kocijan

Prof. dr. Juš Kocijan
E: jus.kocijan@ijs.si
T: (05) 3315 285
Bibliografija


Biografija: Juš Kocijan je doktoriral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pedagoške in raziskovalne izkušnje na področju avtomatskega vodenja je nabiral na Univerzi v Ljubljani in kot gostujoči predavatelj in raziskovalec po več evropskih univerzah in znanstvenih inštitutih.

Vloga: Prof. Kocijan je raziskovalec na Odseku za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan in redni profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Poleg raziskav in pedagoškega dela je bil aktiven tudi kot nosilec domačih in mednarodnih projektov, urednik in član uredniških odborov znanstvenih revij, član tehniškega komiteja IFAC za računsko inteligenco v avtomatskem vodenju. Prof. Kocijan je starejši član društva IEEE in IEEE Control Systems Society, član Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje SLOSIM in član Društva avtomatikov Slovenije.

Raziskovalno področje: modeliranje dinamičnih sistemov z modeli na osnovi Gaussovih procesov, načrtovanje vodenja z modeli na osnovi Gaussovih procesov, večmodelni pristop k modeliranju in načrtovanju vodenja, uporabe nelinearnega vodenja, analiza in načrtovanje multivariabilnih sistemov po metodi glavnih poti.

Prof. dr. Marko Bohanec

Prof. Dr. Marko Bohanec
E: marko.bohanec@ijs.si
T: (01) 477 3309
Bibliografija


Biografija: Marko Bohanec je diplomiral iz računalništva leta 1981 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Tam je leta 1987 zaključil podiplomski magistrski študij računalništva in informatike ter leta 1991, ko se je fakulteta že preimenovala v Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo (FRI), doktoriral na področju računalniških znanosti. Od leta 1981 je redno zaposlen kot raziskovalec (trenutno višji raziskovalni sodelavec) na Institutu Jožef Stefan. V letih 2001–2005 je bil dopolnilno zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Z Univerzo v Novi Gorici sodeluje že od vsega začetka njenega delovanja. Od leta 2007 je tu dopolnilno zaposlen, od leta 2009 je redni profesor za področje računalništva.

Vloga: Na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici predava predmeta Metode in sistemi za podporo odločanja in Poslovni informacijski sistemi. Je tudi član senata ter mentor študentov in ene mlade raziskovalke na na Centru za sisteme in informacijske tehnologije.

Raziskovalno področje: Predvsem področja, ki povezujejo računalništvo, informatiko in odločanje: računalniški informacijski sistemi za podporo odločanja, odločitvena analiza in odločitveno modeliranje. Tudi metode umetne inteligence: algoritmi strojnega učenja, ekspertni sistemi, metode in sistemi za iskanje zakonitosti v podatkih in podatkovno rudarjenje in praktična uporaba teh metod na drugih področjih.

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

doc. dr. Henrik Gjerkeš
E: henrik.gjerkes@ung.si
T: (05) 3315 231
Bibliografija


Biografija: Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot znanstveni sodelavec in univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani.

Vloga: Henrik Gjerkeš je nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimatizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je raziskovalec v Centru za sisteme in informacijske tehnologije, mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.

Raziskovalno področje: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika.