Center za sisteme in informacijske tehnologije

O centru

Center je bil ustanovljen v marcu 2007 z namenom, da poveže raziskovalce na področju sistemov in informacijskih tehnologij ter spodbudi in olajša njihovo sodelovanje pri raziskavah in razvoju na omenjenih področjih. Dejavnost poteka predvsem na treh večjih podpodročjih:

  • informacijske tehnologije za podporo dejavnosti v medicini, zdravstvu in okoljskih znanostih,
  • teorija sistemov in avtomatskega vodenja,
  • sistemski inženiring.

Večina zaposlenih je vpetih tudi v raziskovalno in razvojno delo drugih institucij oziroma z njimi tesno sodelujejo (Inštitut Jožef Stefan, Iskraimpuls d.o.o.). Posamezniki imajo izkušnje z daljših delovnih obiskov na tujih raziskovalnih ustanovah: Univerza New South Wales v Sydneyu, Tehniška univerza v Pragi, Univerza v Glasgowu, Hamiltonov inštitut na Nacionalni univerzi na Irskem idr.

Osrednja raziskovalna tematika je trenutno analiza velikih tekstovnih baz z namenom generiranja novih hipotez za boljše razumevanje kompleksnih pojavov v biomedicinskih raziskavah. Z uporabo nove računalniške metode, ki išče povezave med sicer nepovezanimi množicami strokovnih besedil, odkrivamo relacije, ki bi lahko pomagale pri razlagi avtizma.

Druga področja raziskav so še:

  • integracija računalniških aplikacij in metod za podporo odločanja in podatkovnega rudarjenja,
  • aplikacije tehnologij znanja v medicini in zdravstvu,
  • metodologije procesiranja podatkov in orodja namenjena izobraževanju in raziskavam v informacijski družbi,
  • matematično modeliranje in uporaba modelov za načrtovanje avtomatskega vodenja,
  • raziskave v algebri z uporabo in navezavo na teoretično računalništvo,
  • optimizacija proizvodnih postopkov in procesov,
  • sistemi stalnih izboljšav in njihovi učinki v podjetjih.

Vodja centra
Dr. Donatella Gubiani

Kontakt
Maja Wagner
Univerza v Novi Gorici
Center za sisteme in informacijske tehnologije
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
T.: (05) 3315 231
E: info.csit@ung.si