Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Projekti in sodelovanja

Projekti

Aktualni raziskovalni programi in projekti:

 • Program P1-0103 Tehnologije znanja (2009 – 2014)
 • Program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (2009 – 2014)
 • Program P2-0001 Sistemi in vodenje (2004 – 2013)
 • Tehnologije znanja v medicini in zdravstvenem varstvu (bilateralni projekt znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Češko republiko, na Institutu Jožef Stefan)
 • Nelinearno eksplicitno modelno prediktivno vodenje z modeli na osnovi Gaussovih procesov (bilateralni projekt med Republiko Slovenijo in Bolgarijo, na Institutu Jožef Stefan)
 • Analiza stanovanjskega trga in dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega standarda v Mestni občini Nova Gorica
 • FETCH, Future Education and Training in Computing: How to support earning at anytime anywhere (2013 – 2016)

Zaključeni projekti:

 • TRICETeaching, research, innovation in computing education (2008 – 2011), Socrates/Erasmus Thematic Networks, 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
 • BISON (raziskovalni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru Sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj (FP7). Namen projekta BISON je raziskati koncept bisociativnega odkrivanja znanja s pomočjo podatkovnega rudarjenja z uporabo grafov / 2008 – 2011).
 • Program P2-0001 Sistemi in vodenje (na Institutu Jožef Stefan, vodja prof. dr. Stanko Strmčnik)
 • Program P2-0103 Tehnologije znanja (vodja prof. dr. Nada Lavrač)
 • DEC Doctoral Education in Computing, Socrates/Erasmus European Thematic Network, 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
 • Aeronavtični muzej Zahodnoevropske unije (2007 – 2008)
 • CEI International Summer School for Health Informatics (2008)

Sodelovanja

 • Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Temida, d.o.o., Ljubljana
 • Iskra Impuls, d.o.o., Kranj
 • Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana
 • Univerza New South Wales, Center za zdravstveno informatiko, Sydney
 • Tehniška univerza v Pragi
 • Univerza v Glasgowu
 • Hamiltonov inštitut na Nacionalni univerzi na Irskem
 • Univerza za kemijsko tehnologijo in metalurgijo, Sofija
 • Institut za vodenje in raziskave sistemov, Bolgarska akademija znanosti
 • Zavod Aeronavtični muzej Zahodnoevropske unije