Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

  • Fermi LAT – Raziskave kozmičnih žarkov z detektorjem na satelitu
  • Kolaboracija Belle2 – raziskave osnovnih delcev pri razpadih mezonov B v Japonskem centru za fiziko visokih energij (KEK), Japonska

Nacionalni projekti

Temeljni raziskovalni programi

  • Astrofizika osnovnih delcev, (2015-2021); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof. dr. Danilo Zavrtanik

Infrastrukturni programi

  • Observatorij Pierre Auger, (2009-2014); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: prof.dr. Samo Stanič

Temeljni raziskovalni projekti

  • Iskanje mikroskopskih črnih lukenj s kozmičnimi žarki ekstremnih energij, (2013-2016); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Danilo Zavrtanik
  • Novi scintilacijski detektorji za precizijske eksperimente v fiziki osnovnih delcev, (2014-2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Peter Križan