Laboratorij za fiziko organskih snovi

O laboratoriju

Laboratorij se osredotoča na raziskave elektronskih lastnosti materialov, ki so zanimivi kot sestavni deli organskih sončnih celic in organskih tankoslojnih transistorjev. V tem okviru smo razvili edinstveno metodo za merjenje časa preleta nosilcev naboja v tankih slojih organskih polprevodnikov in dvodimenzionalnih materialih kot je na primer grafen. V okviru raziskav na področju tankih slojev organskih polprevodnikov uporabljamo vakuumsko naparevanje in kapljičasto nanašanje. Morfološko karakterizacijo opravimo z mikroskopom na atomsko silo VEECO CP II. Mikroskop omogoča tudi karakterizacijo elektronskih lastnosti tankih slojev, saj je opremljen s pikoampermetrom za merjenje tokov med konico in vzorcem in frekvenčnim ojačevalnikom za merjenje električnega polja (Kelvinova mikroskopija).

Projekti na področju organski sončnih celic obsegajo optimizacijo in razvoj metod nanašanja polimernih mešanic na velikih površinah, raziskave alternativnih akceptorskih materialov in študij stabilnosti stikov med kovino in organskim polprevodnikom. V zvezi z organskimi tankoslojnimi transistorji študiramo razvoj elektronskih lastnosti z večanjem debeline slojev, za kar smo izdelali poseben nosilec vzorcev, ki nam omogoča merjenje električnih tokov med dvema kovinskima stikoma med rastjo organskih polprevodniških slojev. Pomemben del aktivnosti obsega tudi študij grafenskih tranzistorjev na safirju in drugih dielektrikih. Pri tem izkoriščamo sodelovanje v projektu Evropske znanstvene fundacije EUROGRAPHENE, znotraj katerega smo pridobili dostop do najnovejših grafenskih materialov, ki povezujejo grafen z organskimi polprevodniki. Obenem študiramo tudi začetne faze rasti organskih polprevodnikov na grafenu in transport električnega naboja po grafenu in grafenskih materialih.