Laboratorij za fiziko organskih snovi

Projekti

Domači projekti

Elektronske in strukturne lastnosti ultratankih organskih plasti
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Sol-gel sinteza in karakterizacija nanostrukturnih materialov (2001-2004)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Samočistilne in fotokatalitske prevleke za okoljske aplikacije (2005 – 2008)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Program: Dinamika kompleksnih nanosnovi (2004-2008)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Mednarodni projekti

Elastična napetost in elektronske lastnosti organskih slojev
Znanstveno tehnološko sodelovanje z ZDA, (1998-1999) bilateralni projekt Slovenija – ZDA, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

COST 523 Nanostructured materials, (1998-2001)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

G5RD-CT-2000-00349 MONA-LISA
5. okvirni program Evropske unije (2001-2003)

Elektronske in strukturne lastnosti organskih plasti
Znanstveno tehnološko sodelovanje Slovenija-Italija (1999-2001)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Vzpostavitev italijansko-slovenske raziskovalne mreže na področju nanostruktur in uporabe sinhrotronskega sevanja
INTERREG III/A Slovenija-Italija (2004-2007)