Laboratorij za kvantno optiko

Raziskovalna oprema

V Laboratoriju za kvantno optiko se nahaja naslednja oprema:

  1. Ultra hiter laserski sistem (CITIUS)
  2. Sistem za generacijo visokih harmonikov (HHG)
  3. Eksperimentalna komora za časovno ločljivo fotoemisijo (TR-PES)

Oprema je bila financirana s pomočjo številnih projektov: