Laboratorij za kvantno optiko

Projekti

Seznam projektov

 • CITIUS Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per la Spettroscopia – Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji; Financer: Interreg; Trajanje: 1.6.2010-31.5.2014; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • MODEF Creazione ed esperimentazione congiunta di modelli per l’ottimizzazione dell’utilizzo di energia fotovoltaica – Skupna izdelava in raziskava modelov za optimicaijo uporabe fotovoltaične energije; Financier: Interreg; Trajanje: 1.4.2012-31.10.2014; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno;
 • CENILS Central European Network for knoweldge based on Innovative Light Sources; Financer: Evropska komisija; Trajanje: 1.9.2012-31.12.2014; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • DYNA-CHIRO, Spectroscopy and Dynamics of Chiral Systems; Financer: CERIC-ERIC; Trajanje: 2016-2020; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS projekt J1-4004; Trajanje: 1.7.2011-1.6.2014; Nosilec: Tanos Manos;
 • PROTEUS – Bilateralni projekt (Slovenija – Francija); Financer: ARRS; Trajanje: 1.1.2011-1.1.2013; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS program P1-0112; Financer: ARRS; Trajanje: 1.1.1999-31.12.2014; Nosilec: prof. dr. Iztok Arčon
 • Sinhrotron ELETTRA; Financier: Elettra – Sincrotrone Trieste; Trajanje: 1.1.2012-31.12.2016; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno;
 • ARRS projekt N1-0029; Razvoj in ocena novih ultra-hitrih spektroskopskih detekcijskih metod za karakterizacijo vzbujenih elektronskih stanj in prenosa energije v molekularnih elektronskih napravah, Trajanje: 1.1.2015-31.12.2018; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno
 • ARRS projekt J1-8134; Proženje prepovedanih pojavov z zavitimi žarki svetlobe in delcev, Trajanje: 1.5.2017-30.4.2020; Nosilec: prof. dr. G. De Ninno

Sodelovanja z domačimi in tujimi laboratoriji in univerzami

 • Sinhrotron ELETTRA v Trstu
 • C.N.R. (Centro Nazionale delle Ricerche, Raziskovalni nacionalni svet), Italia – I.F.N., I.S.O.F, I.M.I.P., I.O.M.
 • Sinhrotron ESRF v Grenoblu
 • Sinhrotron HASYLAB pri DESY v Hamburgu
 • Inštitut Jožef Stefan
 • Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT), Ljubjana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru