Laboratorij za raziskave materialov

Raziskovalna oprema

Sinteza

Standardna komorna peč

Standardna cevna peč

Planetarni kroglični mlin

Hidrotermalni reaktor Parr Series s krmilnikom

Centrifuga

Rotavapor

Naprava za poliranje

  • Oljna kopel
  • Digestorij, suha komora (drybox)
  • Laboratorijska hidravlična stiskalnica
  • Ultrazvočni čistilec

Karakterizacija

Termični analizator TGA-DSC

Masni spektrometer

Rentgen za praškovno difrakcijo

Impedančni analizator s kriostatom

Analizator velikosti delcev (DLS)

  • Laboratorijski pH meter
  • Potenciostat/galvanostat

Mikroskopija

Presevni elektronski mikroskop (TEM)
JEOLJEM 2100 HR s STEM enoto

Vrstični elektronski mikroskop (SEM)
JEOLJSM 7001 TTLS (FEG) s CL spektroskopijo

Naprava za ionsko jedkanje
Gatan PIPS II, Model 695

Sistem za naprševanje in jedkanje
Gatan, Model 682

Naprava za ionsko poliranje
JEOL IB-09010CP

Optični presevni mikroskop
s kamero

Diamantna žaga

Fotokemija

Fotoreaktor z možnostjo uporabe žarnic različnih valovnih dolžin

Fotoreaktor s 400W živosrebrovo sijalko