Laboratorij za raziskave materialov

Raziskovalni programi in projekti

Aktualni projekti in programi

 • OP20.01285; Metalizacija polimernih površin s pomočjo alg, (2017-2020); Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, vodja programa: Matjaž Valant
 • OP20.01286; Biološka remediacija voda onesnaženih s težkimi kovinami,(2017-2020); Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, vodja programa: Matjaž Valant
 • P2-0337; Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka, (2013–2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: Matjaž Valant
 • P2-0379; Modeliranje in simulacija materialov in procesov, (2017-2022); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: Sandra Gardonio
 • 5100-12/2014-5; Povečanje odpornosti silicij oksidnih komponent pod ekstremnimi pogoji s pomočjo računalniškega modeliranja, (2015–2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Matjaž Valant
 • J2-7157; Topološko oblikovane magnezijeve zlitine za biomedicinsko uporabo, (2016-2018); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Dmytro Orlov
 • NI-0002; Multidisciplinarni pristop k čiščenju odpadnih voda in ponovne uporabe v kmetijstvu, (2018-2020), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Saim Emin
 • BI-CN/17-18-021; Inženiring površin nanokristalov in njihova aplikacija za elektrokemijsko katalizo, (2017-2018); National Center for Nanoscience and Technology, vodja projekta: Saim Mustafa Emin. Vodja projekta na Kitajski: Zhiyong Tang
 • GALD d.o.o., Karakterizacija aluminij oksidnih prevlek, vodja projekta: Matjaž Valant

Nedavno zaključeni projekti in programi

 • Razvoj SiC prevek na steklu, International Investment Development Corporation, San Francisco, ZDA; trajanje 36 mesecev, vodja projekta: Matjaž Valant
 • 7FP projekt RegPot-CT-2011-28606; Krepitev raziskovalnega potenciala Univerze v Novi Gorici v znanostih o okolju ter znanostih o novih nanomaterialih, (2011-2016); vodja projekta: Matjaž Valant, pomočnik vodje projekta: Sandra Gardonio
 • 7FP PCIG11-GA-2012-322114; Heterostrukturni nanomateriali za cepitev vode, (2011-2016); HETMAT, vodja projekta: Saim Emin
 • Evropski regionalni skladi – kreativna jedra »Aktivno in zdravo staranje – molekularni mehanizmi, prehrana in tarčna dostava z nanodelci (AHA)«, (2013-2015); vodja projekta: Matjaž Valant
 • BI-TR/13-15-004 Boron doped TiO2 thin films as a hole blocking layer in hybrid solar cells, (2013-2015); Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Turčija, vodja projekta: Saim Emin. Vodja projekta v TR: Hasan Okuyucu
 • Bi-HR/14-15-020 Mešani oksidi pridobjeni iz Heterokovinskih oksalatnih molekul prekurzorjev – karakterizacija in lastnosti (2014-2015); Institut Ruđer Bošković, vodja projekta: Matjaž Valant. Vodja projekta na HR: Marijana Jurić
 • BI-IND/15-17-002 Dopiranje dvojnih perovskitov z elektronskimi vrzelmi za senzorske in spintronske aplikacije, (2015-2017); National Institute for Interdosciplinary Sciences, Indija, vodja projekta: Matjaž Valant. Vodja projekta v IND: Manoj Varma
 • CEA/DAM n°4600311714/P6H43; Characterization of defects behaviour under an electric field in SiO2 and HfO2, od 1.4.2017 do 30.3.2018, vodja projekta: Layla Martin-Samos

Sodelovanja

 • The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)
 • Istituto Officina dei Materiali (IOM) of the Italian National Research Council
 • University of Saint-Etienne, France
 • University of Palermo, Italy
 • Elettra Sincrotrone Trieste, Italy
 • Indian Institute of Technology Jodhpur
 • Imperial College London, UK
 • University College London, UK
 • London South Bank University, UK
 • National Indian Institute of S&T;, Trivandrum, India
 • Queen Mary University of London, UK
 • Ecole Polytechnique Federale de Laussane (EPFL), Switzerland
 • University of Vienna, Austria
 • Faculty for Machining, University of Ljubljana, Slovenia
 • Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
 • Institute Ruđer Bošković, Zagreb, Croatia