Laboratorij za vede o okolju in življenju

Raziskovalna oprema

Plinska kromatografija – GC

Plinski kromatograf (GC) s FID in μ-ECD detektorjem

Hawlett Packard HP 6890 Series gas chromatograph with GERSTEL MultiPurposeSampler MPS 2XL

Plinski kromatograf (GCMS) z masno spektroskopijo

Varian 3900 gas chromatograph with Varian Saturn 2100T mass spectrometer


Tekočinska kromatografija – LC

Tekočinski kromatograf (HPLC) s FLD in DAD detektorjem

Agillent 1100 Series liquid chromatograph

Ionska kromatografija (IC) in tekočinska kromatografija (HPLC)

Komponente IC ain HPLC; Shimadzu LC-10Ai HPLC črpalka, Shimadzu CBM-20A komunikacijski modul, Shimadzu CDD-10A VP prevodnostni detektor, SeQuant CARS supresor, CTO-10AS VP termostat, SIL-10Ai avtomatski vzorčevalnik, SPD-20AV UV-Vis detektor, LC-20 AD kromatografska črpalka


Spektroskopija

Atomska absorpcijska spektroskopija s plamensko atomizacijo (FAAS)

Varian SpectrAA-10 flame adsorption atomic spectrometer

Atomska absorpcijska spektroskopija z elektrotermično atomizacijo (GFAAS)

Perkin Elmer 703 Grafit Furnace atomic absorption spectrometer

UV-Vis spektrofotometer

Hewlett Packard HP 8453 spectrometer

UV-Vis spektrofotometer z integracijsko sfero

Perkin Elmer Lambda 650S

Sestavljiv UV-Vis spektrofotometer

Ocean Optics QP 450-2-XSR joined spectrometer

IR spektrometer (IR-ATR)

Perkin Elmer Spectrum 100 z PIKE Gladi ATR modulom


Laserske metode

Laser

Spektroskopija termičnih leč (TLM)

Laserska flash fotoliza

Laser Flash Photolysis


Mikroskopija

Optični mikroskop s kamero

B1 series Motic microscope with Moticam1000

Invertni svetlobni mikroskop

Motic AE 20

Fluorescenčni svetlobni mikroskop

Fluorescenčni svetlobni mikroskop Olympus z digitalno kamero q-color 5 in programsko opremo za zajem in obdelavo slik

Svetlobni mikroskop s kamero za celične kulture in disekcijski mikroskop


Celična biologija

Sistem za detekcijo kemiluminiscence Uvitec

Chemiluminescence imager Uvitec

Sistemi za SDS elektroforezo in prenos po Westernu

Bio Rad, Cleaver Scientific

Aparatura za hitro proteinsko tekočinsko kromatografijo (FPLC)

AKTA pure, Hamilton


Mikrobiologija

Optični in fluorimetrični čitalec mikrotiternih plošč

Tecan Infinite F200

Čitalec mikrotiterskih plošč za fluorescenco in luminiscenco

PerkinElmer, 2030 Multilabel Reader VictorTM X2


Ostale analitske metode

Analizator celokupnega ogljika in dušika za tekoče vzorce

Analytic Jena Multi C/N 3100

Analizator celokupnega ogljika in dušika za trdne vzorce

Analytik Jena HT 1300

Luminometer za testiranje strupenosti

Dr Lange Lumistox 300 with thermoblock


Fotoreaktorji in aparature za nanašanje tankih plasti in testiranje njihove kvalitete

Krožni fotoreaktor z možnostjo uporabe žarnic različnih valovnih dolžin, npr. UV-A, UV-B.

Home made photoreactor

Pretočni fotoreaktor CPC z UV-A žarnicami

Pilot CPC photoreactor

Suntest; instrument za simulacijo vpliva naravnih pogojev na kvaliteto materialov

Dip coater

Home made dip-coating unit

Spin coater

Laurell technologies Corp. Spin coater

Merilnik kontaktnih kotov

KSV instruments, CAM 100

Abrazimeter

Clemen Unit Scratch Test Elcometer 3000


Priprava vzorcev

Koncentrator

miVac DUO

Visokotlačni tekočinski ekstraktor

Speed Extractor E-916, BÜCHI