Laboratorij za vede o okolju in življenju

Projekti

Tekoči projekti in programi

Raziskovalni programi

  • P1-0034; Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov, (2009 – 2019); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Mladen Franko
  • P2-0393; Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo, (2015 – 2020); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Dorota Korte
  • P4-0107; Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, (2009 – 2019); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Gozdarski inštitut Slovenije, kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Suzana Žižek
  • P2-0377; Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka, (2009 – 2017), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, kontaktna oseba v LRO: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar

Raziskovalni projekti

Podoktorski projekt

  • Removal of pharmaceuticals in constructed wetland (1.1.2016 – 30.6.2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, kontaktna oseba na UNG: dr. Andreea Oarga-Mulec

Mednarodni projekti

  • Understanding the molecular basis of infection by oncogenic human papillomaviruses, (2014-2016), ICGEB-CRP, vodja projekta doc. dr. Martina Bergant Marušič
  • Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi, (2015 – 2018), flamsko – slovenski projekt, FWOARRS, nosilec na UNG: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
  • Identifikacija rekombinantnih nanotelesc za imunsko detekcijo eksosomov za diagnozo raka na dojkah (2016 – 2020 ), flamsko – slovenski projekt, FWOARRS, vodja projekta: izr. prof. dr. Ario de Marco

Bilateralna sodelovanja

Zaključeni projekti

Seznami zaključenih projektov
Termo- in foto-aktivne prevleke za okna