Laboratorij za vede o okolju in življenju

Izolacija rekombinantnih protiteles, specifičnih za eksosomske podrazrede

Eksosomi so majhni zunajcelični membranski vezikli (30-150 nm), ki postajajo vse bolj zanimivi kot biomarkerji za diagnostiko različnih bolezni. Cilj projekta je razvoj metod za pripravo nanotelesc, ki bodo specifični za različne eksosomske podrazrede.

Projektni partnerji: Projekt poteka v sodelovanju med Univerzo v Beogradu (Milica Popović) in Univerzo v Novi Gorici (Ario de Marco).

Trajanje projekta: april 2016 – marec 2018