Raziskovalni center za humanistiko

COST akcija “Distant Reading for European Literary History”

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16204

Science Communication Manager te akcije je prof. dr. Katja Mihurko Poniž.

Izziv te akcije je ustvariti živahno in raznoliko mrežo raziskovalcev in raziskovalk, ki bodo skupaj razvijali_e vire in metode, nujne za spremembo načina pisanja evropske literarne zgodovine. Utemeljena v paradigmi oddaljenega branja (t.j. uporaba računalniških metod za analizo večjih zbirk literarnih besedil), bo akcija ustvarila skupen teoretski in praktični okvir, ki bo omogočil inovativne, sofisticirane, na podatkih temelječe, računalniške metode analize literarnih besedil v vsaj desetih evropskih jezikih. S tem ko bo spodbujala vpogled v čezmejne in obsežne vzorce ter evolucije v evropskih literarnih tradicijah, bo akcija omogočila kreacijo širše, bolj vključujoče in bolj utemeljene pripovedi o evropski zgodovini in kulturni identiteti. Da bi to uresničila, bo akcija ustvarila večjezično zbirko evropskih literarnih besedil
(European Literary Text Collection, ELTeC), ki bo na koncu vsebovala okoli 2,500 romanov v vsaj desetih različnih jezikih in omogočala testiranje metod ter primerjavo rezultatov med nacionalnimi tradicijami, ustvarila in posredovala bo najboljše prakse ter razvila inovativne računalniške metode za tekstno analizo, ki bodo prilagojene večjezičnim literarnim tradicijam. Upoštevala bo tudi posledice takšnih virov in metod za ponoven premislek temeljnih konceptov literarne teorije in zgodovine.

Akcija bo prispevala k razvoju in širjenju metod, kompetenc, podatkov, najboljših praks, standardov in orodij, ki so bistvena za raziskave oddaljenega branja. To ne bo samo vplivalo na način raziskav v humanistiki, temveč tudi način, na katerega bodo ustanove, npr. knjižnice, dajale svoje gradivo na razpolago raziskovalcem. Akcija bo spodbudila sistematično izmenjavo ekspertiz in vidnost vseh udeležencev, dejavnosti in virov.

ITC Conference Grants: Guidelines for Applicants
Call number 1 – Grant Period 1 for Short Term Scientific Missions (STSM) Applications

Vir: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16204

COST “Distant Reading for European Literary History”