Raziskovalni center za humanistiko

Prispevek o gostovanju dr. Ane Toroš na Univerzi v Pragi v Primorskem dnevniku