Raziskovalni center za humanistiko

Ljudje

izr. prof. dr. Aleš Vaupotič
izr. prof. dr. Aleš Vaupotič
vodja centra

Splet
ales.vaupotic@ung.si
Tel.: 05 33 15 269

izr. prof. dr. Ana Toroš
izr. prof. dr. Ana Toroš
ana.toros@ung.si
Tel.: 05 33 15 374

prof. dr. Katja Mihurko Poniž
prof. dr. Katja Mihurko Poniž
katja.mihurko.poniz@ung.si
Tel.: 05 33 15 264

doc. dr. Željko Oset
doc. dr. Željko Oset
zeljko.oset@ung.si
Tel.: 05 33 15 299

Mateja Eniko
Mateja Eniko – mlada raziskovalka
mateja.eniko@ung.si

Irena Lipičar Komel
Irena Lipičar Komel – tajništvo
(univ. dipl. franc. in bibl.)
irena.lipicar.komel@ung.si
Tel: 05 33 15 237
Faks: 05 62 05 200