Raziskovalni center za humanistiko

Poučevanje pisateljic: raziskovanje možnosti »NEWW Virtual Research Environment«

Ljubljana, 16. november 2017

Information in English. >>

Mala dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana

Na konferenci želimo raziskati možnosti virtualnega raziskovalnega okolja NEWW, ki je bilo, zahvaljujoč evropskemu projektu HERA Traveling TexTs, razvito v zadnjih štirih letih kot naslednik zbirke podatkov WomenWriters. Z zaključkom projekta HERA TTT je mreža, ki obkroža NEWW VRE, postala delovna skupina v evropski raziskovalni strukturi DARIAH.

VRE bo v novi različici in znotraj konteksta DARIAH zagotovil odlično orodje za različne vrste raziskav v transnacionalni literarni zgodovini avtoric, saj omogoča proučevanje mesta, ki so ga ženske zasedale kot akterke na literarnem področju v svojem času – od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Tako produkcijo kot recepcijo njihovih del je mogoče dokumentirati v ustrezni strukturi, na takšen način, da se pokažejo tako povezave med pisateljicami in njihovimi bralci kot tudi med deli, ki so vplivala drug na drugega.

NEWW VRE je pomembno orodje v procesu poučevanja literature avtoric, in sicer na različnih ravneh: magistrski študenti lahko preučujejo posamezne primere (v ogromnem kontekstu, ki ga zagotavlja NEWW); dodiplomski študentje se lahko seznanijo z literarnim prispevkom žensk v literaturi, ki je v sedanji literarni zgodovini pogosto spregledan. Celo srednješolci lahko uporabljajo orodje: poiščejo informacije, dostopajo do zapisov in jih morda preberejo.

Te in druge možnosti bodo obravnavane na konferenci, ki bo organizirana v okviru novembrskih konferenc NEWW (http://www.womenwriters.nl/index.php/NEWW_international_conferences).

Na konferenci bodo predstavljeni prispevki z naslednjih tematskih področij:

 • načini raziskovanja posameznih avtoric in njihove recepcije ali posameznih prejemnikov (prevajalk/prevajalcev, recenzentk/recenzentov itd.) ter drugih, ki jih berejo, priporočajo in predstavljajo v tujini,
 • sprejemanje večjih pristopov: zadevajoč skupine pisateljic, katerih dela bi »potovala« in dosegla nove bralce/novo občinstvo.
 • posledice vse večje spletne dostopnosti besedil avtoric, biografij pisateljic in komentarjev njihovih del: kako dejansko izkoristiti spletne dokumente;
 • uporaba NEWW VRE za izboljšanje digitalnih kompetenc študentov;
 • možnosti za oblikovanje učne platforme DARIAH;
 • oblikovanje večje skupnosti učiteljev z uporabo NEWW VRE;
 • morebitne potrebe po podrobnejših smernicah.

Člani organizacijskega odbora:

 • prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici
 • doc. dr. Aleš Vaupotič, Univerza v Novi Gorici
 • prof. dr. Amelia Sanz Complutense, University of Madrid
 • dr. Suzan van Dijk, Huygens Institute fort he History of the Netherlands, Amsterdam

Konferenco organizirajo delovna skupina DARIAH Women Writers in History, Univerza v Novi Gorici in Slovensko društvo za primerjalno književnost.

*** *** ***

Program konference:

9.00-11.00
Pozdravni nagovor

Katja Mihurko Poniž in Aleš Vaupotič (University of Nova Gorica, Slovenian Comparative Literature Association)

Sekcija 1: Raziskave ženskega avtorstva in digitalna orodja (vodja sekcije: Marie Nedregotten Sørbø)

Suzan van Dijk (Huygens Institute for the History of the Netherlands, Amsterdam): The NEWW VRE: a research tool recently further developed (HERA TTT) and tested by colleagues and trainees

Päivi Lappalainen and Viola Parente-Čapková (University of Turku): Transnational Reception of Nordic Women Writers in Finland at the fin de siècle: conclusions drawn from HERA TTT research

Zsuzsana Varga (University of Glasgow): Growing up digital—women’s writing and the development of the digital sphere

Beatrijs Vanacker (University of Leuven): Authorial self-fashioning and networks of authority: some notes on Isabelle de Charrière’s and Fanny Burney’s letters

11.00-11.30 Odmor za kavo/čaj

11.30–13.00
Sekcija 2: NEWW VRE v učilnici I (vodja sekcije: Nadezhda Alexandrova)

Milena Mileva Blažić (University of Ljubljana): Slovenian Women Fairy Tale Writers on Wikiversity — Case Study Josipina Turnograjska

Ursula Stohler (University of Basel): Teacher education and the use of the NEWW VRE

Séverine Genieys-Kirk (University of Edinburgh): Teaching early modern French women writers at undergraduate level in the University of Edinburgh: challenges and strategies

13.00-14.00 Kosilo

14.00–16.00
Sekcija 3: NEWW VRE v učilnici II (vodja sekcije: Amelia Sanz)

Marie Nedregotten Sørbø (Volda University College): The NEWW VRE as a resource for Bachelor and Master theses: A Norwegian test case (outcome of HERA TTT)

Nadezhda Alexandrova (University of Sofia): Teaching women writers in Bulgaria at university level – problems and perspectives

Carme Font (Autonomous University of Barcelona ): In-depth connections: using the NEWW VRE to enhance interpretation in research about women’s writings

Amelia Sanz (Complutense University Madrid) and Eve-Marie Lampron (University of Quebec in Montreal): Teaching Women Writers in History: tested experiences, and implications for digital tools

16.00-16.30 Odmor za kavo/čaj

16.30-18.00
Sekcija 4: Predstavitve avtoric širši skupnosti s pomočjo digitalnih orodij (vodja sekcije: Viola Parente-Čapková)

Kerstin Wiedemann (University of Lorainne): Between fame and oblivion: reception discourse and literary career through the example of the German writer Ricarda Huch (1864-1947)
Isabel Lousada (New University of Lisbon): Claudia de Campos (1859-1916) – Learning from her – teaching for all

Biljana Dojcinovic (University of Belgrade): Digital platform and more creative learning

18.00 Zaključek konference

19.00 Koncert samospevov Josipine Turnograjske (Aleksandra Naumovski Potisk, Martina Burger)

20.00 Večerja