Znanstveni večeri 2014/2015

18. decembra 2014

prof. David Barner, PhD

Jezik in zgodnji matematični koncepti
Povzetek in posnetek predavanja


20. novembra 2014

dr. Griša Močnik

Meritve črnega ogljika: pomen in viri na globalni, regionalni in lokalni ravni
Povzetek in posnetek predavanja


15. oktober 2014

Prof. dr. Peter Jenni

Pot do odkritja Higgsovega bozona in nove fizike na trkalniku LHC
Povzetek in posnetek predavanja