Atmospheric Science in the human dominated era of the Anthropocene

prof.dr. Paul J. Crutzen, Nobelov nagrajenec za kemijo

Max-Planck-Institute for Chemistry, Mainz, Germany

Povzetek predavanja

Profesor Paul Crutzen z inštituta Max-Planck v Nemčiji se ukvarja z raziskavami vpliva stratosferske in troposferske kemije na biogeokemijsko kroženje elementov in spojin ter njene vloge pri klimatskih spremembah. Razložil je katalitsko vlogo dušikovih oksidov pri reakciji z ozonom in tako pojasnil prvo v nizu stratosferskih fotokemijskih reakcij, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča. Po odkritju pomena klorofluoroogljikovih spojin (CFC) pri pojavu ozonske luknje, je prof. Crutzen s teorijo heterogenih reakcij na površini trdnih delcev v polarnih stratosferskih oblakih razložil, zakaj je tanjšanje ozonskega plašča najbolj izrazito ob začetku polarnega poletja nad Antarktiko. Poleg tega se je ukvarjal tudi s problematiko ozona v troposferi, kjer prihaja zaradi onesnaževanja ozračja do povišanih koncentracij. Tudi na tem področju je bil prof. Crutzen z razlagami reakcijskih mehanizmov in meritvami koncentracij ozona vodilni znanstvenik v svetovnem merilu. Njegovo delo je nagrajeno s številnimi uglednimi mednarodnimi priznanji. Za pionirske dosežke na področju nastanka in razgradnje ozona v atmosferi je leta 1995 skupaj z Mariom Molino in Sherwoodom Rowlandom prejel Nobelovo nagrado za kemijo.