Po sledeh Majev v goščavi polotoka Yucatána

dr. Ivan Šprajc

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana

Povzetek predavanja

Predavanje bo predstavilo rezultate arheoloških terenskih pregledov v osrednjem delu polotoka Yucatána v jugovzhodni Mehiki. Gre za obsežno, težko prehodno in pretežno s tropskim gozdom preraščeno območje, ki je bilo še pred dobrim desetletjem skoraj povsem neznano z arheološkega vidika, čeprav leži v samem osrčju ozemlja, ki so ga nekoč poseljevali Maji. V sedmih odpravah, ki jih je vodil avtor, je bila odkrita vrsta prej neznanih arheoloških najdišč iz predklasičnega in klasičnega obdobja (ok. 300 pr. n. št. – 900 n. št.), med njimi tudi številni urbani centri z monumentalno arhitekturo, skulpturami in hieroglifskimi napisi. Podatki, zbrani med površinskimi pregledi, so izpopolnili poselitveno sliko območja civilizacije Majev in razkrili mnoge značilnosti arhitekture in prostorske ureditve mestnih jeder, vplive naravnega okolja na izbiro lokacij za naselbine in povezave s sosednjimi regijami. Posebej pomembni so novo odkriti napisi na kamnitih spomenikih, ki vsebujejo zanimive podatke o dinastični in politični zgodovini majevskih držav.