Kloniranje in embrionalne matične celice za regenerativno medicino

prof. dr. Tanja Dominko

CellThera, Inc., Southbridge in Bioengineering Institute, Worcester Polytechnic Institute, ZDA

Povzetek predavanja

Področje regenerativne medicine, ki proučuje možnost zdravljenja Parkinsonove, Alzheimerjeve, sladkorne ter drugih degenerativnih bolezni s presaditvijo novih, zdravih celic, se je v zadnjih letih osredotočilo na razvoj celičnih terapij iz embrionalnih matičnih celic. Kljub potencialu jih zaradi etično spornega izvora nadomeščamo z matičnimi celicami iz odraslih tkiv. V zadnjem času smo razvili nove tehnologije, ki omogočajo pridobivanje terapevtskih celic iz odraslih, somatskih virov. To nam bo omogočilo razvoj celičnih terapij, ki bodo razvite iz, in presajene v istega pacienta. Predavanje bo predstavilo možnosti za prihodnost celične terapije.