Isto v drugem - Arhitektura ali arhikultura

Prof. mag. arh. Boris Podrecca

Povzetek predavanja

Prof. Boris Podrecca deluje trenutno v osmih evropskih deželah, kjer se srečuje in ukvarja z različnimi in specifičnimi okolji. Bistveno vprašanje je povezava splošnih, funkcionalnih in javnih parametrov z razpoznavno avtorsko podobo v arhitektonski stvaritvi. Velika skrb za javni prostor – Podrecca jih je zasnoval več kot trideset – oz. prizadevanje za pridobitev klasične “civitas” navkljub vsej današnji globalizaciji je eno izmed glavnih vodil njegovega dela. Razkoraku med bogatimi, ki so vse bogatejši, in revnimi, ki postajajo vse revnejši, ter usihanju srednjega sloja, ki je bil protagonist javnega življenja, skuša Podrecca s svojo arhitektonsko vizijo uporno kljubovati.