Novi materiali - kjer se srečata kemija in znanost o materialih

akad. prof. dr. Ulricha Schuberta

Tehnična univerza na Dunaju, Avstrija

Povzetek predavanja

Novi materiali so osnova novih tehnologij. Da bi presegli meje tradicionalnih materialov, so potrebni konceptualno novi pristopi k sintezi. Primer le-teh so anorgansko- organski hibridni materiali. Kombinacija anorganskih in organskih gradnikov na molekularni ravni vodi do lastnosti, ki so med lastnostmi čistih organskih (polimeri, molekularni materiali itd.) in čistih anorganskih materialov (steklo, keramika, itd.). Da bi dosegli želene lastnosti novega materiala, je potrebno skrbno izbrati oz. prilagoditi reaktivnost in funkcionalnost molekulskih snovi, iz katerih izhajamo. To pa daje možnosti načrtovanja kemijskih strategij za sintezo materialov z vnaprej določenimi lastnostmi.