Inteligentni filtri – izzivi in pasti razvoja nove tehnologije

doc. dr. Aleš Podgornik

BIA Separations d.o.o., Ljubljana

Povzetek predavanja

Dr. Aleš Podgornik je vodja razvoja v podjetju BIA Separations, ki je bilo ustanovljeno leta 1998 z namenom razvoja in trženja t.i. inteligentnih filtrov. Gre za posebne materiale, ki omogočajo izjemno hitro izolacijo bioloških makromolekul. Zaradi tega so pomembni za pripravo bioloških zdravil, kot so npr. monoklonska protitelesa in plazmidna DNA ter za virusne vakcine. Lastnosti inteligentnih filtrov so posledica njihove posebne strukture, ki jih bistveno razlikuje od ostalih podobnih produktov. Ker predstavljajo inteligentni filtri novost v svetovnem merilu, se je potrebno za njihovo uveljavitev soočiti z različnimi problemi znanstvene in promocijske narave. Predstavljeni bodo pristopi in rešitve, s katerimi so strokovnjaki v podjetju poskušali te izzive reševati.