Od mega do nano: računalniško modeliranje v inženirstvu in znanosti

Prof. dr. Satya N. Atluri

Center for Aerospace Research and Education, University of California Irvine, ZDA

Povzetek predavanja

Računalniško modeliranje v inženirstvu in znanosti (ang. Computer Modeling in Engineering and Sciences, CMES) je multidisciplinarna metodologija za integrirano procesno in produktno simuliranje ter načrtovanje naprav, ki delujejo na dolžinskih skalah od mega do nano in na enako raznolikih časovnih skalah. CMES je lahko gonilo globalne ekonomske rasti in igra ključno vlogo pri zmanjševanju razvojnega časa in stroškov ter pri oceni življenjske dobe, stroškov vzdrževanja in preprečevanja okvar raznovrstnih naprav. Predavanje je kratek pregled preteklosti, sedanjosti in prihodnosti CMES iz predavateljeve perspektive. Glej: www.techscience.com in fsl.icces.org