Solinski mikrosafari

prof. dr. Nina Gunde-Cimerman

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek predavanja

Morske Sečoveljske soline predstavljajo enega od naravnih biserov Slovenije, ki ga naseljujejo mnoge ptice in neobičajne rastline. V solinah pa živijo tudi očem nevidni mikroorganizmi, ki naseljujejo izjemno slano vodo, iz katere pridobivamo sol. To so slanoljubne (halofilne) bakterije in pa tudi slanoljubne mikroglive, ki so bile prvič odkrite prav v Sečoveljskih solinah. Danes vemo, da halofilne glive naseljujejo soline po celem svetu in, presenetljivo, tudi arktične ledenike. Zanimiva pa ni samo njihova bogata raznovrstnost in izjemno estetske oblike, temveč tudi prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje pri teh skrajnih pogojih. Ena od posledic globalnega segrevanja je zasoljevanje poljedelskih površin. Prav ekstremofilne glive in njihove prilagoditve na molekularnem nivoju morda predstavljajo ključ za povečanje tolerance na sol pri rastlinah in s tem eno od rešitev tega vedno bolj perečega problema.