Sintezna biologija: od spreminjanja celične signalizacije do novih materialov

prof. dr. Roman Jerala

Laboratorij za biotehnologijo, Kemijski inštitut; FKKT, Univerza v Ljubljani

Povzetek predavanja

Sintezna biologija je mlada znanstvena disciplina, ki združuje pristope ved o življenju ter inženirstva, z namenom pripraviti nove ali spremeniti obstoječe biološke sisteme ter celice izkoristiti kot tovarne nanosistemov. Poglobljeno razumevanje bioloških mehanizmov ter izjemne zmogljivosti tehnologij določanja in sinteze dedne informacije (genov in celotnih genomov) so omogočile razcvet sintezne biologije v zadnjih letih. V skladu z izjavo Richarda Feynmana, »česar ne znam narediti, tega ne razumem« je dodaten cilj sintezne biologije, da preko ustvarjanja umetnih bioloških sistemov razumemo njihovo delovanje. Sintezna biologija ima izjemen potencial na številnih področjih človekove dejavnosti, od zdravja, proizvodnje materialov, procesiranja informacij, energije, biosenzorjev, varstva okolja … Pogledali bomo nekaj uspehov sintezne biologije in predstavili projekte zmanjševanja pretiranega celičnega odziva, zaznavanja prisotnosti virusa HIV, priprave bolj učinkovitih cepiv, ter uporabo sintezne biologije za tvorbo bionanostruktur, s katerimi so se slovenske ekipe v preteklih letih uspešno predstavile na tekmovanju iGEM na MIT.