Mikrookolje tumorja, aktivni igralec pri rasti tumorja

prof. dr. Lidija Klampfer

Albert Einstein Cancer Center, Yeshiva University, ZDA

Povzetek predavanja

Tumorji so organom podobne strukture, ki vsebujejo maligne celice, fibroblaste, miofibroblaste, mastocite, endotelijske celice in makrofage. Celice tumorja imajo sposobnost, da preoblikujejo stromo in vzpostavijo tkivno mikrookolje, ki vzpodbuja rast tumorja. Pokazali smo, da rakave celice spodbujajo makrofage k sproščanju IL1 in da ta zadošča za vzpodbuditev onkogenega Wnt signaliziranja v celicah tumorja. S tem smo pokazali novo zvezo med vnetjem in rastjo tumorja. Ker je za rast tumorja potrebna komunikacija med celicami tumorja in stromo, predstavlja mikrookolje tumorja primeren cilj za preventivne in terapevtske strategije.