Znanstveni večeri 2010/2011

17. maj 2011

mag. Bogdan Pucelj
Institut Jožef Stefan

Černobil (1986) – Fukušima (2011)
Povzetek predavanja


21. april 2011

Boris Pahor

Beseda – poroštvo resnice
Povzetek predavanja


17. marec 2011

prof. dr. Igor Muševič
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in Institut J. Stefan

Tekoči kristali, koloidi in fotonika
Povzetek predavanja


16. december 2010

Dr. sci. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
Medicinska in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, UKC Ljubljana

Možgani-med scilo čudeža in karibdo mehanicizma
Povzetek predavanja


18. november 2010

prof. dr. Tomaž Prosen
Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Univerza v Ljubljani

Kompleksnost, determinizem, kvantna prepletenost in informacija: od teorije kaosa do kvantnih
računalnikov
Povzetek predavanja


14. oktober 2010

prof. dr. Michael Grätzel
Laboratory of Photonics and Interfaces, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Prihod mezoskopskih sončnih celic
Povzetek predavanja