Kompleksnost, determinizem, kvantna prepletenost in informacija

prof. dr. Tomaž Prosen

Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Univerza v Ljubljani

Povzetek predavanja

Pojasnili bomo, kako lahko navidezni paradoks, namreč da je kaotična deterministična dinamika ekvivalentna nekemu povsem slučajnemu procesu, uporabimo za karakerizacijo kompleksnosti. V ozadju je teorija informacije, njena kvantna izpeljanka, ki je na pohodu v zadnjem desetletju, pa nam omogoča (zaenkrat zgolj miselno) konstrukcijo kvantnih računalnikov, ki bi lahko nekatere težke računske probleme reševali bistveno hitreje kot klasični.