Tekoči kristali, koloidi in fotonika

prof. dr. Igor Muševič

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in Institut J. Stefan

Povzetek predavanja

Informacijski promet po svetovnem spletu nezadržno narašča, prav tako so vedno večje naše zahteve po čim hitrejši obdelavi podatkov. Oboje je privedlo do razmer, ko klasično zasnovane mikroelektronske naprave za računanje in usmerjanje informacij po svetovnem spletu ne zadoščajo več. Znanstveniki zato pospešeno iščejo načine izdelave svetlobnih vezij, po katerih bi namesto elektrike tekla svetloba, svetlobni tok pa bi nadzirali s svetlobo. V predavanju bomo spoznali, da je takšne nenavadne naprave mogoče zasnovati in izdelati tudi s tekočimi kristali.