Černobil (1986) – Fukušima (2011)

mag. Bogdan Pucelj

Institut Jožef Stefan

Povzetek predavanja

Na predavanju bo predstavljena problematika izpostavitev ionizirajočemu sevanju. Predstavljeni bodo radiološki vidiki nesreče v Černobilu in Fukušimi, tako na obeh lokacijah kot tudi v bližnji in širši okolici. Prikazana bo tudi primerjava med obema dogodkoma.

Predavanje – PDF