Materiali za električni in vodikov avtomobil

prof. dr. Miran Gaberšček

direktor Centra odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT), vodja Laboratorija za elektrokemijo materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, izredni profesor za področje Materialov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Povzetek predavanja

Nizkoogljične tehnologije postajajo vse bolj resna alternativa klasičnim tehnologijam, ki temeljijo na fosilnih gorivih. Cilj ni le zmanjševanje onesnaženja atmosfere, ampak tudi ustvarjanje novih materialov, naprav in sistemov. Predavanje bo osredotočeno na nove baterije za uporabo v električnem avtomobilu in nove materiale za boljše in cenejše gorivne celice.