Osnovne raziskave z namenom razumevanja poškodb hrbtenjače

prof. dr. Andrea Nistri

profesor celične in molekularne farmakologije, SISSA, Trst

Povzetek predavanja

Poškodbe hrbtenjače pogosto vodijo v trajno invalidnost, ki zelo negativno vpliva na paciente, njihove družine in širšo družbo. Poleg tipičnih travmatičnih poškodb so še posebej pri starajočem se prebivalstvu v porastu pojavi netravmatičnih lezij. Opazovanja posledic poškodb hrbtenjače kažejo, da le majhen del pacientov uspe ponovno normalno hoditi in da velikokrat trpijo za povezanimi patologijami avtonomnega živčnega sistema. Izziv je razumeti patološke mehanizme, ki jih sprožijo lezije, ter najti učinkovite postopke, ki ščitijo hrbtenjačo ali pomagajo obnoviti njeno delovanje.