Medmrežje kot laboratorij za študij človeštva

prof. dr. Jure Leskovec

Assistant Professor, Computer Science Department, Stanford University

Povzetek predavanja

S povečevanjem obsega družabnih stikov na medmrežju lahko zbiramo ogromne količine podatkov o pojavih, ki so bili nekoč praktično nevidni: o kolektivnem obnašanju in družbenih interakcijah stotin milijonov ljudi. Analiza teh podatkov ponuja ogromen potencial tako pri iskanju odgovorov na znanstvena vprašanja kot tudi pri zasnovi bodočih družabnih računalniških aplikacij: kaj so porajajoče se ideje in trendi, kako se rojeva informacija, kako se širi in se spreminja, ko kot epidemija prehaja iz vozlišča v vozlišče, kako se bo skupnost oziroma družbeno omrežje razvijalo v prihodnosti?

Ogledali si bomo, kako lahko računsko perspektivo uporabimo pri odgovorih na vprašanja okrog strukture računalniških omrežij in dinamike informacijskih tokov skozi takšna omrežja, vključno z analizo ogromne količine podatkov, kot tudi matematične modele, s katerimi želimo opisati te pojave.